גינת כלבים בגן הפעמון

 


הנחיות עיריית ירושלים לתכנון ובניית גן לשחרור כלבים (2018)

 

המלצות לתכנון ובניית פארק כלבים

1 2


גינה לשחרור כלבים בגן הפעמון

מצגת ותכנית כללית (9.12.20)