גינת כלבים בגן הפעמון

גינה לשחרור כלבים בגן הפעמון

מצגת ותכנית כללית (9.12.20)