“פורים לנו נשכח את הכל ...” 

פורים לנו נשכח את בכל

“פורים לנו נשכח את הכל ...” 
“סופר שואו” בסופרמרקט השכונתי, צילומים משפחתיים ומגנטים
שישי | 26/2 | י"ד אדר | 10:00–13:00 
בבית יהודית ובבית בפלמ”ח