מחאה ציבורית - עדכון לציבור מטעם הנהלת גינות העיר החדשה

עדכון לציבור מטעם הנהלת גינות העיר החדשה

 

שכונות רחביה וטלביה והשכונות הסמוכות להן מהוות מרחב מרכזי למחאה ציבורית מתמשכת, עבור אזרחים מרחבי הארץ, כמו גם עבור ירושלמים רבים ותושבי שכונות גינות העיר בכללם. עם זאת, חלק מפעולות המחאה המתקיימות בחצי השנה האחרונה משבשות בצורה קשה את חייהם של תושבים בשכונה בלא עוול בכפם. (מטרדי רעש בעוצמות ושעות לא סבירות וכיוצ"ב..).  כמו-כן, פעילויות משטרתיות שונות סביב ההפגנות, מוסיפות אף הן לשיבוש הקשה של החיים בשכונה (הן בשעות קיום ההפגנות והן בשאר ימות השבוע). 

 

הנהלת גינות העיר החדשה, ששותפים בה חברים מכול גווני הציבור והקשת הפוליטית, החליטה לפעול במשותף כדי לצמצם את מצוקתם של תושבי השכונות.  בזמן הקרוב נבקש לנהל שיח הן עם הרשויות והן עם  מובילי קבוצות המחאה, במטרה לצמצם את הפגיעה, בדגש על הפעילות המנוגדת לחוק ולתקנות. זאת מתוך כבוד עמוק לזכות המחאה כזכות אזרחית בסיסית בהוויה הדמוקרטית, אך תוך הדגשת ודרישת זכות תושבי השכונה לחיים תקינים.