רחוב אלעזר המודעי וכובשי קטמון

שיפוץ רחוב אלעזר המודעי וכובשי קטמון

 

במסגרת שיפוץ רחובות במרחב של גינות העיר, העיריה מקדמת שיפוץ של רחוב כובשי קטמון - מהכיכר ברחוב חזקיהו המלך (כולל הכיכר) ועד רחוב הפלמ"ח.

זו הזדמנות לתושבים להשפיע! לשתף הערות, תיקונים, שינויים נדרשים לשיפור מרחב הרחוב וגם להיות נוכחים ופעילים במפגשים על תכנון הרחוב.

בעמוד הזה נעלה חומרים הקשורים לתהליך שיפוץ הרחוב: תכניות, סיכומים, שאלונים וכו. תודה על שיתוף הפעולה!

 

 


מצגת תכנית שביל אופניים ושדרוג רחוב אלעזר המודעי (כנס תושבים 7.2.23)


תכנית כללית (12/22)


תכנית פרטנית של ממשק הרחוב עם גן בית אלישבע (12/22)


תכנון ראשוני של צומת כובשי קטמון והל"ה (12/22)


סיכום שיתוף ציבור (06.22)


תוכנית כללית מעודכנת (03.22)


תכנית שביל אופניים ברחוב אלעזר המודעי (01.22)


שביל אופניים ברחוב אלעזר המודעי (20.2.22)

מפה כללית

תכניות חלופה א': 1  2

תכניות חלופה ב': 1 


שביל אופניים ברחוב אלעזר המודעי  (25.1.21)


שיפוץ רחוב כובשי קטמון


חו"ד של ארגון אופניים בשביל ירושלים (2021)


עקרונות תכנון שבילי אופניים מאת אופנים בשביל ירושלים (12.11.20)   


שאלון על שיפוץ רחוב כובשי קטמון (6.10.20):
תשתפו אותנו לבעיות, לנקודות לשיפור, למחשבות ורעיונות שלכם על הרחוב - קישור