רחוב דוד המלך

 

החלטת הוועדה המחוזית על התוכנית 101-0844969 בית גשר לחינוך תרבות ומורשת ישראל (דיון 4/1/22)

 

חומרים רלוונטיים לשדרוג רחוב דוד המלך (2020-2021)

 

תכנית הסדרי תנועה זמניים (04.2021)
(לתקופת העבודות – לעיון בלבד - יש לשים לב בהוראות ותמרורים עדכניים בשטח):
תכנית 1
תכנית 2
תכנית 3

.
 


 

פורום אורבני 9.12.19 – סיכום

 


 

תכנית ראשונית (2.7.19) (בהמשך הוצגו תכניות עדכניות – טרם התקבלה תכנית מעודכנת להפצה):

תכנית 1

תכנית 2