שיפוץ רחובות אחד העם – ברנר – ברטנורה

שיפוץ רחובות אחד העם / ברנר / ברטנורה:

שביל אופניים ברחוב מולכו-רד"ק-ברטנורא (08.21)

תכנית 1  

תכנית 2

תכנית 3

תכנית 4

תכנית 5

 

תכנית תאורה (16.6.20)

 

 

שיפוץ רחוב כיכר אסף:

מפגש תושבים ונציגי העירייה על נושא שיפור כיכר אסף (30.9.20):