פורום אורבאני מאי 2010

תוכן עבור פורום אורבאני מאי 2010

מספר עדכונים מהעשייה האורבאנית במינהל הקהילתי-גינות העיר

פורום אורבאני
בתחילת החודש התכנס במינהל, הפורום האורבאני. פורום זה המורכב מתושבים מכל שכונות גינות העיר, עסק במספר נושאים מהתחום האורבאני העומדים על הפרק. הנושאים המובאים להלן, הינם חלק מהנושאים בהם עסק הפורום.

תכנית רחביה
לאחר שעברו שנתיים מהחלטת ההפקדה, הופקדה לפני כשלושה חודשים תכנית המתאר החדשה  לרחביה.  לתכנית הוגשו התנגדויות רבות, הן של המינהל הקהילתי והן של תושבים.
התנגדות המינהל הקהילתי עסקה בנושאים הבאים:

  1. התייחסויות לחולשת  התכנית בנושאי שימור הבניינים וחוסר התיחסותה למימד שימור אופי והזהות     ההיסטורית/ עירונית של השכונה.

  2. חיזוק האפשרויות לדיור לצעירים וסטודנטים דרך דרישה לתמהיל דיור לדירות קטנות+ דיור בר השגה.

  3. חיזוק ושימור הגינות והמרחבים הירוקים.

לקריאת ההתנגדות הקש על קישור זה

שיתוף ציבור בתכנית המושבות
במסגרת שיתוף הציבור בתכנית האב למושבות, התכנסה וועדה משותפת של בעלי עסקים ושל תושבים לפגישה עם נציגי עירייה ונציגים של משרד האדריכלים המתכנן את תכנית האב. בפגישה הוצגו שלבי התכנון עד כה, והתושבים ובעלי העסקים העלו את הנושאים שמבחינתם ראוי שיילקחו בחשבון בהמשך תהליך התכנון- הוקמה וועדה מצומצמת לנושא עמק רפאים המורכבת מתושבים ובעלי עסקים, וועדה זאת תלווה את המשך תהליך התכנון ברחוב, בנוסף אנו עוסקים בהקמת צוותים בנושאים הבאים:
א. תחבורה
ב. כלכלה
ג. שימור
ד. מרחב ציבורי
ה. איכות סביבה וקיימות.
תושבים ובעלי עניין בתחומים אלו מוזמנים לקחת בפעילות מוזמנים לפנות לאמיתי:
0546650107
amitai@m-tabut.org.il

בריכת ירושלים
לאחר מאבק ציבורי רחב נפתחה בריכת ירושלים, אולם בעקבות העלאת תעריפי הכניסה והצהרות הבעלים, גוברים החששות שהבריכה לא תיפתח בחורף וגם לא בקיץ של שנה הבאה. מתוך ההבנה של חשיבותה של בריכה עירונית פתוחה במרחב גינות העיר, ומתוך חוסר הצדק שבלקיחת שטחים פתוחים מהציבור לטובת יזמים פרטיים, החליט וועד הבריכה בשיתוף המינהל הקהילתי לצאת למאבק על המשך קיומה של הבריכה לטובת כלל התושבים. 
למידע נוסף והצטרפות למאבק, נא לפנות לוועד להצלת בריכת ירושלים:
vaad.breichat.yerushlayim@gmail.com
או בפניה למנהל הקהילתי "גינות העיר" בטלפון 02-566-4144. מייל: amitai@m-tabut.org.il

מלון קולוני
בקרוב יתקיים הדיון בהתנגדויות לתוכנית מלון קולוני. התושבים, בסיוע המינהל הקהילתי, מתחילים להתארגן לקראת הדיון הצפוי. עד עכשיו גויסו 5000 ¤  לצורך בניית מודל.
לצורך קבלת ייעוץ משפטי נדרש סכום כסף נוסף.
דרושים מתנדבים ל-
גיוס תושבים לתמיכה ותרומות ולניהול וריכוז המאבק.
כל עזרה תתקבל בברכה.
מי שמעוניין להצטרף ולסייע מוזמן לפנות לשירה: 
shira@m-tarbut.org.il   054-6650188

לקריאת תוכן התנגדות המינהל הקש על קישור זה

צוות בחינת תכניות
במרחב המינהל ישנם בתים רבים העומדים בפני תוכניות נקודתיות המבקשות שינויים  משמעותיים אשר עלולים בחלקם לפגוע באופן משמעותי באיכות השכונה ובשימורה.
על מנת להגביר את יכולת ההגנה של התושבים בנושא שימור הבניינים נדרשת מעורבות תושבים בלמידת התוכניות ובבניית ההתנגדויות. אנו מקימים צוות לבחינת התנגדויות המורכב מתושבים.

תושבים ובעלי עניין בתחומים אלו מוזמנים לקחת בפעילות מוזמנים לפנות לאמיתי:
0546650107
amitai@m-tabut.org.il