פני אדם ופני קהילה נקבלה

פני אדם ופני קהילה נקבלה 

על אתגרי המערכת הקהילתית לעת הזאת

שייקה אל-עמי

 

כבר לא עצירת פעילות, התכנסות והתארגנות לעת חירום,  אלא כניסה מודרגת לשיגרה חדשה שתלווה אותנו לזמן ארוך. שיגרה  שתבקש לאזן באופן מורכב בין הרצון להשיב את מערכות השירותים, החינוך והפעילות המסחרית לפעילות סדורה כזו או אחרת, בצד הנחיות שעניינן להמשיך ולהבטיח ריחוק מניעת הידבקויות וכניסה לגל חדש של הידבקויות.  שיגרה שתלווה בהנחיות רבות, לעיתים גם סותרות, שתאופיין כנראה תדיר בשני צעדים לפנים וצעד לאחור, בסגרים ממוקדים מעת לעת ועוד.

 

חוסר הוודאות, הבילבול והמורכבות כאן כדי להישאר עימנו. אך הנפש מבקשת חיים גם בעת מורכבות וחוסר וודאות, ותפקידנו ועניינו במערכת הקהילתית הוא גם לתת מענה לכך. ראשית חכמה - הבנת המשימה. אם בעת הראשונית ובעת הסגר, המשימה המרכזית הייתה גיבוש והנעת מערכי החירום והסיוע הקהילתיים, שהם שחוללו והניעו את העיר בתקופה האחרונה. עתה המשימה הופכת להיות תלת ראשית:

  • המשך הפעלת מערכי הסיוע הקהילתי לאורך זמן.  אתגר הקורונה כאן כדי להישאר ועימו צרכי האנשים הקשישים וכו'.
  • חידוש מערך הפעילויות והשירותים בהתאם להנחיות.
  • וחידוש החיים והחיות הקהילתית בדרכים מגוונות.

 

 

לא רק הקורונה הורגת, גם הבדידות, הדיכדוך והדיכאון..  יקח זמן עד שניתן יהיה לשוב לפעילות תרבותית סדורה, לאירועים גדולים וכו, אך צריך וניתן להשיב חיים וחיות למרחב השכונתי והקהילתי ואפשרויות מפגש משמעותיות בין אנשי. להשיב חיות וחיוניות קהילתית ושכונתית ,באופנים רבים ומגוונים, מותאמים להנחיות, בדגש על המרחבים הציבוריים, פעילות למשפחות בגינות ובפאתי הרחובות, מפגשי שירה בגינות הקהילתיות והציבוריות, קבלות שבת ברחבת הכניסה לבניין,  הקרנות סרטים בגנים הציבוריים ועוד ועוד.

 

כבודם של מפגשי הזום במקומם עומדים, אך הנפש מבקשת פני אדם.. כול מי שסבב בשכונותינו בשבת האחרונה, ראה ושמע תפילות שבת בחבורות בכול פינה, חצר, חניה או גינה אפשרית. כי תפילה בציבור - בהתאם להנחיות - גם היא "חיים". כך גם צריכה עתה המערכת הקהילתית להציע ולחולל תנועה של חיים וחיות קהילתית ושכונתית, אינטימית, ממוקדת, מותאמת להנחיות.. אך פעילות שמביאה בכנפיה חיים ומפגש ממשי של פני אדם  המתנדב שדואג להבאת האוכל לשכנו הקשיש הנצור בביתו, גם ישיר עימו ועם השכנים הסמוכים באופן שבו ניתן יהיה.