שדרוג של רחובות שופן ודובנוב

חומרים רלוונטיים לשדרוג הרחובות ורחובות סמוכים

 

 

 


שיפוץ רחוב דובנוב ורחוב פינסקר (10.22)


תכנית פיתוח רחוב שופן (16.6.20)


עדכון תכנית נופית של רחוב דובנוב (16.6.20):


עדכון תכנית נופית של רחוב דובנוב (31.5.20) 


עדכון תכנית (5.4.20):

תכנית לרחוב שופן – שסקין – גיליון 1

תכנית לרחוב שופן – שסקין – גיליון 2

תכנית לרחוב שופן – שסקין – גיליון 3


עדכון תכנית (1.4.20):

תכנית ראשונית לרחוב שופן – שסקין

תכנית ראשונית לרחוב דובנוב