שדרוג של רחובות רמב"ן ואוסישקין

שדרוג רחוב אוסישקין (2020-2021)

 

שביל אופניים ברחוב אוסישקין-אבן עזרא-רד"ק (08.21)

תכנית 1  

תכנית 2

תכנית 3

תכנית 4

תכנית 5

הערות מסיור עם צוות התכנית (8.6.21) 

תכנית פיתוח מעודכנת (05.21)

תכנית תנועה מעודכנת (05.21):

חלק 1

חלק 2

חלק 3

 

תכנית תנועה (4.4.21)
תכנית 1 
תכנית 2  
תכנית 3
התייחסות להערות המנהל/תושבים (25.3.2021) 

 

תכנית תנועה (8.2.21)

תכנית 1 

תכנית 2  

תכנית 3

תכנית פיתוח (02.2021) 

 

תכנית תנועה ונוף (30.1.21)

תכנית 1

תכנית 2

תכנית 3

תכנית נוף (12.1.21)

הערות הפורום האורבני על שדרוג הרחוב  (28.12.20)

 

תכנית מעודכנת (28.12.20):

תכנית 1    

תכנית 2

הערות ראשוניים של התושבים (4.11.20)
 

 

חומרים רלוונטיים לשדרוג הרחוב (2021-2020)

 

עדכון תכנית (19.4.20):

תכנית תנועה (גליון 1)  > קישור

תכנית תנועה (גליון 2) > קישור

תכנית תנועה (גליון 3) > קישור

תכנית נוף (גליון 1) > קישור

---

עדכון תכנית (1.4.20):

תכנית נוף (גליון 1)  קישור

תכנית נוף (גליון 2) > קישור

---

עדכון תכנית (25.3.20):

תכנית טיוטה (גליון 1)

תכנית טיוטה (גליון 2)

---

עדכון תכנית (15.3.20):

תכנית טיוטה (גליון 1)

תכנית טיוטה (גליון 2)

---