הקרנת סרט לבנות - "לשוב הביתה"

הקרנת סרט לבנות -

 

הקרנת סרט לבנות -  "לשוב הביתה"

יום ב' י"ג אדר תש"פ 9.3.20, 11:00 בבוקר

מינהל קהילתי רחביה אוסישקין 38