עדכונים אורבנים חודש דצמבר 2019

עבודות שדרוג רחובות בשכונה

ביוזמת ראש העיר, עיריית ירושלים אגף תושי"ה מצבע עבודות שדרוג ברחובות עזה והפלמ"ח. המנהל הקהילתי בתיאום מלא עם העירייה לגבי ההשפעה של העבודות לחיי היום יום של התושבים, בכוונה לצמצם את המפגעים. ברחוב עזה העבודות התחילו בצומת עם טשרניחובסקי ומתקדמים צפונה. ברחוב הפלמ"ח העבודות התחילו מצומת רחוב פיכמן ומתקדמים מזרחה. העבודות ימשכו מספר חודשים.

 

 

עבודות ברחוב שופן – בית הנשיא

במרץ 2019 אושרה בוועדה המקומית תכנית לתוספת בנייה של מרכז מבקרים במתחם בית הנשיא ברחוב הנשיא. על מנת לבצע את העבודות ולאפשר גישה של חומרים, כלים ועובדים, ייסגר השטח הציבורי הפתוח ברחוב שופן – בין תיאטרון ירושלים לבין בית הכנסת – לתקופה של כשנה. הסגירה תתבצע בחודש הקרוב. הסגירה תכלול את אזור העצים אך תשאיר מעבר חופשי מרחוב שופן אל מכון ואן ליר.

 

 

התחדשות עירונית ברחוב דב קמחי פינת טשרניחובסקי

ב-24.11.19 הפורום האורבני מושבות של המנהל הקהילתי גינות העיר הגיש התנגדות לתכנית פינוי בינוי ברחוב דב קמחי. בהתנגדותו הפורום תומך בעמדת תושבי קריית שמואל שמוטרדים מהתכנית המוצעת. התכנית כוללת 3 מגדלי מגורים –19 קומות ו-10 קומות – מעון יום, מסחר, שטח ציבורי פתוח וחניון ציבורי תת קרקעי. המנהל מללה את התהליך ומעדכן את התושבים על התפתחויות חשובות.

 

 

לשאלות יש לפנות אל המתכנן האורבני במייל elias@ginothair.org.il