עדכונים אורבניים

שטח ציבורי פתוח ברחוב עמק רפאים 70 (פינת ריש לקיש)

תכנית נוף (10.9.20)

 


 

קופת חולים 'כללית' חנניה 8 (עדכון יולי 2020)

בשנה האחרונה קופת חולים כללית מקדמת ברשויות תכנית הריסה של בנין המרפאות ברחוב חנניה 8 (קופת חולים כללית) ובמקומו יקום מבנה של מגורים, חנייה תת קרקעית וחנויות בקומת הקרקע הפונות אל פארק המסילה. שטח המרפאות יצטמצם משמעותית (פחות ממחצית מהשטח של היום) וכנראה ימשיכו לפעול ב-2 קומות מעל קומת המסחר.

 

סטטוס: התכנית עברה את הועדה המקומית ואת הועדה המחוזית וכעט עומדת לפני הפקדה להתנגדויות. המועד עדיין לא נקבע. ברגע שהתכנית תופקד ייתלו גם שלטים ברחוב.

 

נושאים במחלוקת: שני נושאים עיקריים מעסיקים את הפורום האורבני מושבות בנוגע לתכנית הזו:  (א) עתיד המרפאות בתקופת הבנייה וגם בתכנית המוצעת – המרפאה כוללת היום מרפאות, מעבדה ומרפאת סוכרת המשרתת כ- 8000 איש מכל העיר. לא ברור מה עתידו השירות החיוני בזמן הבניה ובמסגרת התכנית המוצעת. (ב) משום שהמבנה של כללית בנוי היום על מגרש שמיועד למנה ציבורי (שטח חום) שינוי ייעוד השטח לשטח למגורים ומסחר עלול להוות תקדים מסוכן לשטחים הציבוריים בשכונה בפרט ובעיר בכלל – שטחים ציבוריים כבר היום במצוקה ולא מספיקים לתת מענה לצורי ציבור של האוכלוסיה ההולכת וגדלה בירושלים המתחדשת.

 

פרטים נוספים: ניתן להתעדכן את עתיד המפראות ברחוב חנניה דרך האתר של המנהל או להצטרף לפורום האורבני מושבות. לפרטים ניתן לפנות אל אדר' איליאס מסינס מתכנן האורבני של גינות העיר.

צילום של האתר:

מפה קופת חולים כללית חנניה8


 

רחוב הצפירה 27 (עדכון יולי 2020)

 

בשנה האחרונה העירייה מקדמת ברשויות תכנית בנייה של בית ספר לבנות ברחוב הצפירה 27. השטח נמצא בלב ה'קירה החינוכית' של המושבות שבה ריכוז בתי ספר אזוריים רבים. השטח היום משמש לפעילות של תנועת עזרא. עיריית ירושלים על מנת להסדיר את התנועה במקטע המערבי של רחוב הצפירה – שהינו דרך ללה מוצא – מציעה הסדרי תנועה וחניה חדשים שבאים על חשבון שטח רק (שייעודו לצורכי ציבור) ועל חשבון שבילי ההליכה שקיימים היום ללא תנועה של רכבים.

 

סטטוס: התכנית עברה את הועדה המקומית ואת הועדה המחוזית והופקדה להתנגדויות. מועד ההתנגדוית הסתיים וכעט עומדת לפני דיון בהתנגדויות. המועד עדיין לא נקבע. ברגע שייקבע מועד נודיע.

 

נושאים במחלוקת: שני נושאים עיקריים מעסיקים את הפורום האורבני מושבות בנוגע לתכנית הזו:  (א) נושא החנייה: בית הספר החדש על אף שהוא כולל חפירה לאולמות ספורט תת קרקעיים, אינו כולל גם קומות חנייה עבור המורים / הורים. ולכן, במקום לתת פתרון, התכנית תעצים בעיה קיימת כבר היום. הפיתרון של העירייה לשנות ייעוד של שטח חום (לצורכי ציבור) כדי להשמיש אותו לחנייה עבור בית הספר אינו מקובל ומהווה תקדים מסוכן למצוקת שטחים חומים (לצורכי ציבור) שנותרו בעיר. (ב) הסדרי התנועה שהעירייה מקדמת בתכנית באים בסתירה לחזון של ה'קריה החינוכית' ליצר מרחב בטוח ונגיש להליכתיות בלב מקבץ של ריכוז בתי ספר ותנועה ערה של ילדים. התכנית גם בא בסתירה לתכניות 'בדרך לגמנסיה' שהעירייה ותכנית אב לתחבורה מקדמים ברחוב הצפירה שבמרכזה עומד העיקרון של פיתוח צירים בטוחים להליכה לבית הספר וצמצום של תנועת רכבים בסביבה.

 

פרטים נוספים: ניתן להתעדכן את עתיד המפראות ברחוב חנניה דרך האתר של המנהל או להצטרף לפורום האורבני מושבות. לפרטים ניתן לפנות אל אדר' איליאס מסינס מתכנן האורבני של גינות העיר.

 

צילום של האתר:

מפה הצפירה