משפחות מלוות לעולים

מרושתים בקהילה? מכירים הרבה אנשים?  עזרו לנו למצוא משפחות מלוות עבור עולים חדשים שיסייעו בקליטתם בשכונה.