מתחם הרכבת / התחנה

 


מצגת של חברת עדן על תכלול תכניות תחבורה במתחם התחנה (03.24)


החלטת הוועדה המחוזית על מתחם ה' (13/7/22)


החלטת הוועדה המחוזית על מתחמים ב' וג' (11.4.22)


דיון בועדת משנה להתנגדויות - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים (1/2/22): 

מתחם תכנית מס' 415992 החלטת הועדת משנה להתנגדויות (02/22)

מתחם תכנית מס' 653840 החלטת הועדת משנה להתנגדויות (02/22)

מצגת שהוצגה בדיון של המינהל הקהילתי גינות העיר (02/22)

מצגת שהוצגה בדיון של הפורום האורבני מושבות של המינהל לתכנית מס' 415992 (02/22)

מצגת שהוצגה בדיון של הפורום האורבני מושבות של המינהל לתכנית מס' 653840 (02/22)


מסמך מרכז את נקודות ההתנגדות של המינהל הקהילתי גינות העיר לתכניות במתחם התחנה (01/22)


מתחם תכנית מס' 415992 החלטת ועדת משנה מקומית לתב"ע (עמ' 26): (1/22)


מתחם תכנית מס' 415992 התנגדות לוועדה המחוזית (12/21):


מתחם המדיה מס' 653840 התנגדות לוועדה המחוזית (11/21):


מתחם הרכבת סטטוס התכניות (28/7/21):

- מצגת שהוצגה לפורום אורבני משותף של גינות העיר ובקעה (28/7/21)

- החלטת הוועדה המחוזית על מספר תכניות במתחם (21/6/21) 

- תכנית אב מתחם הרכבת (עדר' נעמה מליס) 


תכניות עדכניות (06/21):

- מתחם א' דרומי (מס' 682849)  

- מתחם ב' רובע מדיה (מס' 653840)

- מתחם ג' (מס' 415992)

- מתחם ה' (מס' 901140)

 


חוות דעת משותפת של מנהל הקהילתי גינות העיר ובקעה רבתי על התכנית (14.10.20)


החלטת דיון על התכניות של מתחם הרכבת בוועדה המחוזית (6.7.20)


החלטת דיון על התכניות של מתחם הרכבת בוועדה המקומית (6.5.20)


תכנית אב למתחם הרכבת


תכנית המדיה (צפונית) של מתחם הרכבת (מס' 653840)


תכנית אזור הדלק (מרכז) של מתחם הרכבת (מס' 415992)


תכנית רמ"י (דרום) של מתחם הרכבת (מס' 682849)


 

 

 


 

הפורום האורבני מושבות בשיתוף עם הפורום האורבני בקעה מזמין את תושבי העיר לכנס תושבים שבו יוצגו כל התכניות בהתהוות במתחם התחנה:

תכניות יזמיות של מגורים, מלונאות ומסחר, תכניות תחבורה ועוד.

בואו והכירו איך המתחם משנה את פניו ואת האזור סביבו.

 

יום שני 6.5.19 בשעה 20:00 בבית יהודית, רחוב עמק רפאים 12

 

לפרטים ניתן לפנות למתכנן האורבני אדריכל  איליאס מסינס במייל elias@ginothair.org.il

 


Resident meeting to discuss plans for the train complex


The German Colony and Baka urban forum invites you to examine the outlines of the programs: residential, hotel and commercial plans as well as transportation plans and more.


Monday | 6/5 | 1 Iyar | 20:00
Beit Yehudit, Emek Refaim 12

 

Details from the urban planner Architect Elias Messinas at elias@ginothair.org.il
 

כנס בינוי מאי 2019

כנס תושבים להצגת תכניות במתחם הרכבת
פורום אורבני מושבות ובקעה מזמין אתכם להכיר את התוכניות בהתהוות:
יזמויות של מגורים, מלונאות ומסחר, תכניות תחבורה ועוד.
 
יום שני 06.05 , שעה 20:00  בית יהודית
רחוב עמק רפאים 12
 
לפרטים ניתן לפנות למתכנן האורבני אדר’  איליאס מסינס   elias@ginothair.org.il