תכנית אב לשכונות קריית שמואל - רסקו

תכנית אב לשכונות קריית שמואל – רסקו

 

החלטת הוועדה מחוזית (06.2021):

מסמך החלטת הועדה (21.6.21)

 

סיכום החלטת הועדה (06.21)  

 

מסמכי התכנית (02.2021):

מכתב נלווה להגשת המסמכים לדן קינן-מחוזית

גיליון 2 - טבלת מתחמים

החלטת הועדה המחוזית_מסמך מענה_04.01.21

פרוגרמה 10.7.2017

רסקו_חוות דעת רן שמל - התייחסות צוות התכנון

רסקו_חוות דעת שנושא שימור_התייחסות צוות התכנון_210125

תוכנית אב רסקו - ג. הורדים - סיכום מפגש שיתוף ציבור מ-  9.12.20 

תכנית אב רסקו - סיכום מפגש שיתוף ציבור גינות העיר 6.12.2020

GDL-HW-JSM-00RASKO-1000-00

RASCO NOF MA'ALOT 30.11.16

sections5002-גיליון 1

הוראות תכנית אב רסקו_210125

הנחיות למבנים ומתחמים לשימור_ 210126 

מעלות רסקו - סדר עדיפויות להנגשה

מצב מאושר 180621

מצב מוצע 180621

מצרניים מקו ירוק לרסקו

נספח שימור_210126

נספח_המרחב_הציבורי_ונוף_201213-green

סל-פרויקטים_180621 edit ARO

רסקו_תיק_תיעוד_22.61

תכנית חלוקה למתחמים, סימון מוקדים וגבהי קומות_180711

כנס תושבים לתכנית אב רסקו - קריית שמואל

 

הצגת תכנית הבנייה לשכונות רסקו - קריית שמואל
ההזדמנות שלכם להבין את העתיד האורבני הצפוי בשכונה
 

 

במהלך השנים האחרונות מקדמת עיריית ירושלים תכנית לתכנון הבנייה והנוף האורבני בשכונת קטמון הישנה- רסקו- קריית שמואל, בשיתוף תושבי שכונות אלה והמינהלים הקהילתיים שלהן.

תכנית זו נקראת "תכנית אב".

 

 

בכנסים הקרובים יציגו נציגים מהשכונות ונציגים מגורמי התכנון העירוניים את התכנית- אפשרויות הבנייה שיותרו בשכונה, מוקדים בשכונה בהם צפויה בנייה יותר מאסיבית, השפעת גבולות הבנייה על הסדרי החניה והתנועה במקום וכו'.

 

מוזנים להגיע ולקבל כלים להבנת העתיד האורבני הצפוי בשכונה.

 

 

יום שלישי, 15.1, ט' שבט, 20:00.

מרכז קהילתי קטמון- רחוב הפלמ"ח 53 (כניסה מרחוב המשוריינים)

 

 

לפרטים נוספים:

אליאס (מתכנן אורבני קהילתי)-   elias@ginothair.org.il

מזכירת מינהל קהילתי גינות העיר- 025664144

לפניות בנושא נגישות: חנה (עובדת קהילתית ורכזת נגישות)- 054-6650188