פרויקט פינוי בינוי ברחוב דב קמחי וטשרנחובסקי

 

 


החלטה של הוועדה מחוזית (27/2/23)


החלטה של הוועדה מחוזית (13/6/22)


מסמך התנגדות של מינהל קהילתי גינות העיר לתכנית (18.11.19)


הצגת תוכנית בניה פרויקט פינוי בינוי ברחוב דב קמחי וטשרניחובסקי

חוות דעת לתכנית 0502948-101 המציעה פרויקט מגורים של הריסה ובנייה בדב קמחי/טשרניחובסקי להורדה

סמל נגישות  בנושאי נגישות ניתן לפנות לחנה מורינו hana@ginothair.org.il