וועדה לרב תרבותיות בתחום הנוער

הוועדה  נדחתה לאחרי תחילת שנת הלימודים
תאריך מדוייק יפורסם בהמשך.

וועדה לרב תרבותיות בתחום הנוער

הוועדה  נדחתה לאחרי תחילת שנת הלימודים
תאריך מדוייק יפורסם בהמשך.

הועדה לרב תרבותיות מתכנסת פעם בשנה, ומשמשת פלטפורמה ליוזמות ורעיונות לקידום בקרב הנוער בנושא שלצרב-תרבותיות, סובלנות, וקבלת האחר.

בני ובנות נוער שהנושא חשוב להם, בעלי רצון להשפיע, שעשייה חברתית ואזרחות פעילה הם מושגים שמזדהים איתם, מוזמנים לפנות אלינו לקראת הועדה.

לפרטים: 

שביט shavit@ginothair.org.il - רכזת הועדה

אלכס alex@ginothair.org.il - מנהל המחלקה