יום איכות הסביבה

יום איכות הסביבה 5.6 בגינות העיר

גם השנה כל העולם ציין את יום איכות הסביבה העולמי ב-5 ביוני. היום מצוין החל משנת 1972 ביוזמה של האו"ם במטרה לקדם מודעות סביבתית ולעודד פעילות לשמירה על הסביבה.

הנושא המוביל השנה הוא "מנצחים את פסולת הפלסטיק - ! Beat Plastic Pollution"

                     

כידוע העולם מייצר מדי שנה כ-300 מיליון טון של פלסטיק. רק 10% ממוחזר. כ-7 מיליון טון של פלסטיק מגיע לים מידי שנה. לפי נתונים של המשרד להגנת הסביבה במדינת ישראל מיצרים מידי שנה כ- 5.4 מיליון טון פסולת עירונית ומסחרית שגדלה מידי שנה בשיעור של כ- 1.8%. כל תושב במדינה מייצר בממוצע כ- 1.7 ק"ג אשפה בכל יום. רק 20% מהפסולת מועברת למיחזור. כ- 80% מהפסולת מועברת להטמנה - בעלות גבוהה מאד גם כספית וגם סביבתית.

 

לכבוד יום לאיכות הסביבה ציינה הכנסת את יום עם דיונים סביבתיים בוועדות השונות. בין היתר ועדת הכלכלה דנה על יישום חוק פסולת אלקטרונית וחוק הפיקדון וועדה לפניות הציבור על שריפות הענק וזיהום האויר באתרי פסולת סביב ערים.

 

בשכונות גינות העיר קיימים כלובי מחזור ברחבי השכונות ואף מרכזון מחזור בחניה של מוזיאון הטבע (רחוב מוהליבר-המגיד) שכולל בקבוקי פלסטיק, נייר, מתכת, ציוד אלקטרוני ובדים.

בחודש האחרון הוצבו גם מתקנים חדשים למחזור זכוכית. אנחנו מכירים את המתקן שהוצב ברחוב המליץ פינת עמק רפאים (ליד הדואר) ברחבה של מתקני מחזור בקבוקי פלסטיק ונייר.

ראיתם עוד מתקני מיחזור זכוכית שהוצבו בשכונות? נשמח אם תכתבו לנו היכן elias@ginothair.org.il

 

על מחזור באתר של המשרד להגנת הסביבה: http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/SolidWaste-Data/Pages/WasteData.aspx

מחזור בשכונות ירושלים באתר העירייה: https://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/SanitationServices/Notebook39067/Pages/Default.aspx

נקודות מחזור בשכונות ירושלים במפה הירוקה של החברה להגנת הטבע - http://greenmap.org.il/places?nid=2&Catid=24&lang=he

אם מיקום בשכונה שלכם לא מופיע אתם מוזמנים להוסיף אותו ברשימה.

אתר האו"ם ליום איכות הסביבה העולמי: https://www.unenvironment.org/events/un-environment-event/world-environment-day-2018  

 


Environment Day 5/6 at Ginot Hair

 

Again this year the world marked World Environment Day on June 5, an initiative of the United Nations since 1972, to promote environmental awareness and encourage environmental protection.The leading issue this year is " Beat Plastic Pollution! "

 

And for a reason. The world produces about 300 million tons of plastic every year. Only 10% is recycled. About 7 million tons of plastic reaches the sea every year. According to the Ministry of Environmental Protection Israel produces 5.4 million tons of municipal and commercial waste each year, which increases by 1.8% annually. Every resident in the country produces an average of 1.7 kg of garbage every day, and only 20% of the waste is recycled. About 80% of the waste is buried in landfills at a very high cost both financial and environmental.

                                                    

The Knesset marked the World Environment Day with discussions in the various committees. Among them, the Economics Committee discussed the implementation of the Electronic Waste Law and the Deposit Law and the Public Inquiries Committee on the big fires and air pollution in waste sites around cities.

 

At Ginot Hair one can find recycling points throughout the neighborhoods, and even a recycling center in the parking lot of the Nature Museum (Mohaliver-Hamagid street), equipped with recycling bins for plastic bottles, paper, metal, electronic equipment and fabrics.

In the past month new bins for glass recycling have also been installed. We know the bin that was installed on Hamelitz street on the corner with Emek Refaim (near the Post Office) next to ​​recycling bins for plastic bottles and paper.

Have you seen any other glass recycling bins installed in your neighborhood? We would be happy to know. Write to us at elias@ginothair.org.il

 

More on recycling in Israel at the site of the Ministry of Environmental Protection: http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/SolidWaste-Data/Pages/WasteData.aspx

Recycling in the Jerusalem neighborhoods at the Jerusalem Muncipality website: https://www.jerusalem.muni.il/Residents/MunicipalityServices/SanitationServices/Notebook39067/Pages/Default.aspx

The Green Map of the Society for the Protection of Nature in Israel: http://greenmap.org.il/places?nid=2&Catid=24&lang=en

If a location in your neighborhood is not listed, you are welcome to add it to the list.

United Nations World Environment Day website: https://www.unenvironment.org/events/un-environment-event/world-environment-day-2018