עדכונים על עבודות בקו הכחול בעמק רפאים (החל מ-07.2022)

 


עדכון לגבי תחבורה ציבורית בזמן העבודות בעמק רפאים (03.24) 

– מצגת

– סיכום ישיבה (12.3.24)


מצגת מקטע 30 של תכנית רק"ל עמק רפאים (01.24)


עדכון לגבי מעקפים פריפריאליים תחבורה ציבורית עמק רפאים (12.23)

- סיכום ישיבת הצתאל עם נציגי המושבה ומינהל קהילתי גינות העיר.

- מצגת עמק רפאים.

- בדיקת מעקפים – מפות ונקודות התייחסות.


עמק רפאים: מצגת טיוטה של הסטת תחבורה ציבורית (19.12.23)


עמק רפאים: מתווה מעקפי תח"צ לעבודות אינפרה 1(12.23)


מסמכים לתחבורה ציבורית זמנית (תכניות לא מאושרות וסופיות 12/23):

 


מפת קווי הרק"ל העתידית (נכון ל-09.23) – קישור להורדה


 

מצגת רק"ל משיתוף ציבור (3.7.23)

סיכום כנס תושבים (3.7.23)

 


סט תכניות מעודכן (מכון ל-07.23):

 

תכנית רשת הרחובות

 

תכניות הפקעות:

תכנית 1

תכנית 2

 

תכניות פיתוח:

תכנית 1

תכנית 2

תכנית 3

תכנית 4

תכנית 5

תכנית 6

 

INFRA 1  (עבודות תשתית ע"י חברת מוריה):

תכנית 1

תכנית 2

תכנית 3

תכנית 4

תכנית 5

תכנית 6

 

INFRA ALL (עבודות תשתית כוללות):

תכנית 1

תכנית 2

תכנית 3

תכנית 4

תכנית 5

תכנית 6

 


סרטון הקלטה של כנס תושבים על עבודות הרק"ל בעמק רפאים (צילם: יוחאי רוטנברג): כאן


סיכום כנס שיתוף ציבור של תכנון ועבודות הרק"ל בעמק רפאים (3.7.23)


מצגת שיתוף ציבור של תכנון ועבודות הרק"ל בעמק רפאים (3.7.23)


מצגת שהוצגה למפגש של צוות התכנון עם הסוחרים בעמק רפאים בבית יהודית (16.1.23)


סיכום ישיבה עם מהנדס העיר על תכנון רק"ל במקטע עמק רפאים (14.12.22)


רכבת על גלגלים: מצגת של צוות תכנית אב לתחבורה שהוצגה לצוות הרק"ל (27.12.22)


דיווח עדכני מס' 7 (20.12.22) מאת צוות המלווה את התכנון המפורט


עבודות תשתית (12.22):

מסמך 1

מסמך 2

מסמך 3


 

דיווח עדכני מס' 6 (30.11.22) מאת צוות המלווה את התכנון המפורט

 


עדכונים (11.22):

 


תכניות לדיון בכנס תושבים ב-9.11.22

 


סיכום מפגש עם תושבי עמק רפאים להצגת התחלת שלב התכנון המפורט של רק"ל מקטע עמק רפאים (22/08/22 ) כאן

מצגת התחלת שלב התכנון המפורט של רק"ל מקטע עמק רפאים (22/08/22 ) כאן

לינק להקלטת הזום

Passcode

!Q5=3=L2


דיווח של צוות הליווי לצוות הצתא"ל (15.9.22)כאן


סט מסמכים של תכנית 0666289 (הקו הכחול מקטע עמק רפאים): כאן

סט מסמכים של תכנית 0178129 (הקו הכחול מקטע של קרן היסוד – גליון 9): כאן


תכניות הקו הכחול לעיון (אתר משרד האוצר): קישור

 

הוראות: יש להזין את מספר התכנית: 0178129 מחוז: ירושלים ולהקיש 'סינון'.


סקר עצים בעמק רפאים


מפגש מס' 4 (26.7.22):


הקלטה של הצגת התכנית של הקו הכחול (13/7/22) (סיסמה: *6?G=B=e )


מצגת הצגה לתושבים (יולי 2022)

סיכום ישיבה (13/7/22)


החלטת הועדה המחוזית רכבת קלה

אפריל 2018

ניתן לקרוא את ההחלטה כאן


החלטת הוועדה המחוזית רכבת קלה
יוני 2018
ניתן לקרוא כאן