החלטות וועדה מחוזית - רק"ל עמק רפאים

הוועדה המחוזית לתכון ובנייה

אישרה את תווי הקו הכחול של הרכבת הקלה, תוך החרגת מקטע עמק רפאים.

ניתן לקרוא את החלטת הוועדה כאן


החלטת הועדה המחוזית רכבת קלה

אפריל 2018 ניתן לקרוא את ההחלטה כאן

 


החלטת הוועדה המחוזית רכבת קלה

יוני 2018 ניתן לקרוא כאן 


הוועדה המחוזית לתכון ובנייה (2016)

אישרה את תווי הקו הכחול של הרכבת הקלה, תוך החרגת מקטע עמק רפאים.

ניתן לקרוא את החלטת הוועדה כאן