באנו להעיר ת'עיר!

מצעד לפידים ופסטיבל   תנועות הנוער שני  11/12   כ"ג כסלו  17:30 פארק המסילה