הצגת תוכניות בנייה - בריכת ירושלים

מסיבת פרידה מבריכת ירושלים

 

 

כנס להצגת תוכניות הבנייה של בריכת ירושלים