מחסן השאלה לכלים

מחסן להשאלת כלים בגינה הקהילתית מוזאון הטבע