משפרים את השכונה

יולי 2017

 

משפרים את השכונה!

 

תושבים יקרים,

כחלק מההערכות העירונית לשנת 2018 אגפי העירייה מבקשים לשמוע על מקומות בשכונות שדורשים שיפור פיזי (גינות משחקים שצריכות שיפוץ, תיקון מדרכות, תאורה, מעברים בין רחובות).

את כלל ההצעות והרעיונות שלכם,  ירכזו תושבים פעילים ונציגי השכונות יחד עם הצוות המקצועי במנהל הקהלתי. הצוות ימיין ויתעדף את ההצעות הרלוונטיות.

אנו נפרסם את הרשימה לקראת העברת לעירית ירושלים לקראת אוקטובר 2017.

 

 

כדיי לסייע בארגון ההצעות ,נבקש להעבירם בדואל אל אד'  איציק עדס המתכנן האורבני : Itzik@ginothair.org.il , נבקש לציין בכותרת ההודעה: תכנית עבודה 2018

הצוות המקצועי במינהל יחד עם נציג השכונה שלכם בהנהלת המינהל יתעדף את ביצועם בסדר עולה ויעביר את הרשימה המדורגת לאגפי העירייה.

 


 

 

Let's build a better neighborhood

 

Dear residents,

As part of the municipality's preparations for 2018,

the city's departments want to hear about places in the neighborhoods that require physical improvement

(parks that need renovation, sidewalk repair, lighting, street crossings).

All of your suggestions and ideas will be coordinated by a neighborhood representative, Elkana Holzer,

together with the professional staff of the community council. The team and the community council directors will and prioritize the issues.

We will publish the list on our website before we transfer it to the municipality, around October 2017.

 

 

In order to help organize the proposals, we ask you to forward them by e-mail to the urban planner Itzik Ades: Itzik@ginothair.org.il , please write in the title: Work Plan 2018