הסדרי תנועה מרחב ברוריה - הודעה לתושבים

מאי 2017

הסדרי תנועה מרחב ברוריה -קטמון

 

בשנים האחרונות תושבים רבים מהשכונה פנו אל עיריית ירושלים בעניין בעיות במרחב הציבורי בשכונה- מדרכות צרות, שבורות וכו', רחובות צרים למעבר וכו', וחוסר הנגישות שמצב זה מייצר ביכולת לעבור ברחוב עם עגלה, כסות גלגלים, הליכונים.

 

כידוע, ובהתאם לחוק הנגישות עיריית ירושלים מחויבת להנגיש את המרחב הציבורי כך שאנשים בעלי מוגבלויות יוכלו להשתמש בו באופן עצמאי, ובכלל זה צריך לעמוד לשירותם מרחב ציבורי פנוי ושימושי.

 

בהתאם לכך, ובהמשך לכנסי תושבים שהתקיימו בנושא עיריית ירושלים מכינה תכנית תיכנונית לשינויים בהסדרי התנועה ברחובות רבי מאיר, בן גמלא ואבא חילקיה. התכונית מכילה את ההערות שהתקבלו מכנסי התושבים. התכנית תפורסם באתר המינהל הקהילתי והתושבים יוכלו להביע דעתם עליה.