להיות עץ בעיר – משימה בלתי אפשרית?

תחרות צילום עצים