[csme.lang=ContentForH2AutoTitle] רכבת קלה התנגדויות

מפת חלופות רכבת קלה

 

שלום לפעילי המושבות


 
"לא קלה היא לא קלה דרכנו, ועינייך לפעמים כה נוגות, 
עוד שדות פורחים יש לפנינו, עוד הרים גבוהים וצונני פסגות" [י. רוטבליט].
 
לפני שלושה חדשים, בעקבות מאבק ציבורי נחוש,  קבל רה"ע  את טענתנו באשר לצורך בהקצאת זמן משמעותי לתהליך שיתוף ציבור בנושא תכנית הרק"ל.
הזמנתו / הנחיתו  הייתה להתמקד בנושא חלופות הנתיב לרק"ל, ולאתגר אותו ואת המערכת העירונית עם בחינת אלטרנטיבות חלופיות לתוואי המוצע. הוא הבהיר כי בכוונתו לקבל החלטה סופית בעניין ב1.12.
בהובלת קבוצת הפעילים המובילים,  שכללה פעילים בעלי עמדות מוצא שונות בייחס לתכנית המוצעת, יצאנו למסע מרתק של למידה ובחינה מעמיק, בהשתתפות מאות תושבים, ובסיוע מס' מומחים.
מסע שתוצאתו הייתה דו"ח התושבים המעמיק שהוצג לרה"ע בראשית שבוע שעבר.
בהקדמה המצ"ב לדו"ח התושבים, תוכלו לקרוא בפירוט על תהליך שיתוף הציבור
בקישור כאן דו"ח התושבים המפורט

מבקש לנצל את ההזדמנות ולהודות בשם קהילת המושבות הגדולה, לפורום המובילים בהובלתם של אבנר הרמתי ואד' מושיק מרגלית, על מאות שעות למידה והעמקה ועל פעילותם המסורה לטובת המרחב והקהילה.
 
לאחר שבוע של למידה ובחינה של הדו"ח מתוך מבט עירוני כולל, כולל מפגש של צוות התיכנון העירוני עם צוות התושבים, החליט רה"ע לדבוק בתכנית הרק"ל בעמק רפאים, ולקדם את הפקדתה להתנגדויות.
בקישור כאן דו"ח החלופות של צוות תכנית האב
את החלטת רה"ע ניתן לקרוא כאן
 
ומכאן ואילך מתפצלת הדרך הקהילתית.
ציבור גדול במרחב המושבות, רואה בתכנית המוצעת את הרס המושבה ורחוב עמק רפאים.  [ודו"ח התושבים המצ"ב נותן לחששות אילו סימוכין של ממש..].
וסובר כי  יש חלופה טובה ונכונה יותר לתוואי הרק"ל.
הציבור הנ"ל יתארגן בדרכו ויאבק בדרכו כנגד התכנית המוצעת.
 
ציבור אחר תומך בתכנית ורואה בה מנוף להתחדשות המושבה ורחוב עמק רפאים, ופתרון הכרחי לחיבור גוננים למרכז העיר. [וגם לכך סימוכין בדו"ח..]
אך מבקש להכניס מס שינויים משמעותיים בתכנית המוצעת [כגון – הוספת תחנה, שיפור הסדרי התנועה ועוד..].
גם הציבור הזה יתארגן בדרכו לשיח מול צוות תכנית האב.
 
המינהל הקהילתי יסייע בדרכים המקובלות להתארגנותן ופעילותן של קבוצות הפעילים השונות, כולל סיוע בהכנת ההתנגדויות לוועדה המחוזית.
אני תיקווה כי גם בעת הוויכוח על טובתה של השכונה והעיר, נשכיל כולנו  לשמור על תרבות וויכוח ושיח קהילתי.
כולנו תושבי המושבות, כולנו חיים ונמשיך לחיות במרחב המופלא שלנו, וכולנו רוצים בטובתו ובטובת העיר.
אני גם תיקווה כי "חכמת השביל הקהילתי / ציבורי"  תוביל בעז"ה את העיר ואת כולנו לכיוון הפתרון הנכון.
ובין לבין – עוד אתגרים קהילתיים משותפים נכונו לכולנו במרחב המושבות.
 
בברכה,
 
שייקה אל עמי,
מנהל המינהל הקהילתי

 


 

תכנית בניין עיר (תב"ע שמספרה : 101-0178129), לתכנון תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה.

התוואי הכחול מחבר את העיר משכונת רמות בצפון לשכונת גילה בדרום. ועבור בגבולות מנהל קהילתי גינות העיר

החל מכיכר צרפת, קרן היסוד, גן הפעמון והתחנה הראשונה, רחוב עמק רפאים, צומת אורנים וימשיך לכוון דרום מערב עד מלחה.

כאמור התכנית הופקדה להתנגדויות בתאריך 09.12.2016. תהליך ההתנגדויות הוא אפשרות להשפיע על התוכנית המופקדת.

ניתן להגיש התנגדות לתכנית עד 60 יום מתאריך זה.

ניתן להסתיע בנושא עם המתכנן האורבני של המנהל הקהילתי : איציק עדס דוא"ל : itzik@ginothair.org.il