קבוצות עבודה בתהליך שיתוף הציבור

[csme.lang=ContentForH2AutoTitle] קבוצות עבודה בתהליך שיתוף הציבור

שם הקבוצה

ראש הקבוצה

משימות עיקריות

אמות מידה

לינדה אדמס lindadbl20@gmail.com

הקבוצה תעסוק בלמידת הערכים השכונתיים והמרחביים. יהווה את הבסיס לדיון והערכת תכניות חלופות, בחינה והערכה: הקבוצה תלמד את התכנית המוצעת על כלל רבדיה. לאחר מכן קבוצה זו תתפצל לקבוצות על פי חלופות התכנון ולבסוף תסייע בהערכה לכל חלופה על פי אמות המידה הקהילתיים

מרחב ציבורי

רונית למברוזו lombrozr@netvision.net.il     

והדס עפרת+איציק עדס ophrat@gmail.com

הקבוצה תערוך סקר לכל התכניות המקודמות  במרחב  דרום העיר ועמק רפאים ותספק סקירה להשלכת התוכניות על עתיד   מרחב דרום העיר ותוואי הרכבת  הקלה  בהתייחס לחלופות שיבחנו.

תנועה

אלן באומגרט
ubuntu@o13.net

הקבוצה תעסוק בלמידה ויישום נושאי תנועה בתכנית: רכב פרטי, רכב ציבורי, הולכי רגל,  אופניים לכל החלופות שיבדקו.

שימור ואיכות הסביבה

חוה טפרברג teperber@zahav.net.il

הקבוצה תעסוק בנושא השימור, תלמד אותו ואת נספח עמק רפאים בתכנית האב למושבות. ותבחן את התכנית לאור חומר הרקע. הקבוצה תלמד את נספח התסקיר הסביבתי. תייצר תקציר. ותספק המלצות לתכנית ביחס אליו. לימוד ההשלכות לשימור בחלופות שיבדקו.

מסחר

רותי דנה salonmary@bezeqint.net

הקבוצה תלמד את מאפייני המרחב העסקי בעמק רפאים ואת השלכות התכנית לגביו ותספק המלצות בנושא זה לחלופות שיבדקו  לחלופות שיבדקו.

משפחות צעירות
ומוסדות חינוך

עדית רובין rakevet.baemek@gmail.com

הערכת החלופות שיבדקו  לטובת צרכי המשפחות הצעירות המתגוררות במושבה הגרמנית וסביבותיה ולטובת תלמידי וצוותי החינוך בסביבה זו.

תקשורת

מרדכי אברהם stone@shani.net

ואיילת פריצקר ayelet29@gmail.com

הקבוצה תמפה את כלל בעלי העניין במרחב המידי והעוטף ותוודא את העברת המידע הרציף לכלל הציבור הרחב. בנוסף, תהיה אחראית על פניה לתקשורת האלקטרונית והכתובה והרדיו במידת הצורך גם לגורמים עירוניים וממשלתיים

חלופות
וראשי צוותים

מושיק מרגליות
mm@margalith-arch.com

הקבוצה תגדיר את החלופות שייבחנו ותסייע לקבוצות העבודה הנושאיות בהגדרת יעדי ופרטי הלימוד הנדרשים לצורך הערכת החלופות. בהמשך תרכז הקבוצה  את אמות המידה והלימוד הנושאי  הפרטני ותנסחם כבסיס להערכה השוואתית של   החלופות  על ידה.