דו״ח מצב נכון להיום על מה שקורה

[csme.lang=ContentForH2AutoTitle] דו״ח מצב נכון להיום על מה שקורה

8.10.2016
אל: פעילי שיתוף ציבור במושבות ההיסטוריות בנושא הרכבת הקלה.
מאת: צוות התקשורת
הנושא: דו״ח מצב נכון להיום על מה שקורה

 

 

שלום חברים,
בזמן שחלף עד כה, בזמן הקצר שקיבלנו לשיתוף הציבור ולתגובתו לעניין בניית קטע הקו הכחול של הרכבת הקלה שאמור לעבור ברח׳ עמק רפאים, מתקיימת פעילות רבה מאוד בנושא.
הוקמו ועדות בנושאים שונים והמתנדבים חוקרים עובדות לעומק, בעזרת אנשי מקצוע, בודקים ולומדים דוחות מפורטים, מפות ומסמכים שנכתבו בידי המתכננים השונים ומשווים את התוכנית שנבחרה מול חלופות כדי לגבש מסקנות. כל זה בלחץ זמן וגם בחודש החגים.
אתם הפעילים המרכזיים בציבור ולכן בבקשה הפיצו מידע זה בין שכניכם ומכריכם. ספרו לכל מי שרוצה לשמוע ולדעת עוד. שיתוף ציבור משמעותי מבוסס על שיח פנים אל פנים ולכן עזרתכם חשובה ביותר.
כל מי שיש באפשרותו להצטרף ולהתנדב, כל מי שרוצה פרטים על מועדי ישיבות הוועדות כדי לבוא וללמוד, כל מי שרוצה לשאול שאלות לגבי השלכות התכנית על ביתו - מתבקש לפנות לדבי שוע-חיים. היא שם במנהל הקהילתי בשבילנו:  Debi@ginothair.org.il
נותרו לנו 53 ימים עד ה 1 בדצמבר כדי ללמוד, לבדוק ולסכם ולהציג לראש העירייה ומועצת העיר תגובות ועמדות .

 

להלן דוח תקופתי, נכון להיום, על פעילות הועדות עד כה. נשתדל להעביר לכם מידע נוסף מדי שבוע.

 

 1. ועדת המרחב הציבורי
  מגדירה את מרחב המושבות שיושפע מתכנית הרק״ל ואת השינויים שיחולו: בשטחים ציבוריים, בעסקים, בשינוי תפקוד רחובות צדדים ומדרכות ושבילי הליכה, חניות, נגישות, חציית כבישים ועוד וזאת תוך כדי התייעצות עם מומחים אקדמיים.
  התקיימו שתי פגישות בהן בחנה הועדה והשוותה בטבלת השוואה ראשונית, את פארק המסילה ואת רחוב עמק רפאים לגבי 11 נושאים. הועדה מכינה מסמך שכולל הערות לגבי השפעת התכנית הקיימת על המרחב הציבורי מול ההשפעות במסלולים החלופיים.

   
 2. ועדת שימור ואיכות סביבה
  קוימו שלוש פגישות עם אדריכלי נוף שהכינו את תכנית הרכבת בעמק רפאים, עם מומחה עצים וכן חולקו בין חברי הועדה כל מני נושאים לטיפול ומטלות כגון לימוד על הפקעות ישנות, לימוד על חניון תפעולי בגן הפעמון, על תכניות הבנייה המסיביות לאורך שני צדי פארק המסילה. הועדה בוחנת את הקשר של הגדרת השכונות שלנו כ״מוטות שימור״ למה שמתוכנן עבורן.

   
 3. צוות תקשורת
  עד כה קוימו ארבע פגישות. אנשי הצוות אחראים על קביעת מדיניות, הקשר והפירסום והפעלתם הן כלפי פנים, לתושבי המושבות וגם מנקזים ומפיצים את כל צורכי התקשורת של הוועדות השונות.
  הצוות מטפל גם בתקשורת כלפי חוץ: עירייה, משרדי ממשלה, מבקרי פנים, חברי כנסת ועוד. אחראים על קשרים ופרסום בערוצי התקשורת המודפסת והאלקטרונית המקומית והארצית כאחד.
  ב 23 בספטמבר  התקיים כנס תושבים ובו למדו התושבים, סביב שולחנות עגולים, פרטים על ההיבטים השונים של תכנית הרק״ל והביעו דעות ורעיונות שנרשמו לטיפול.
  הוצב דוכן הסברה בפסטיבל ״שכונה״ של יד2 ונרשמו בכנס ובדוכן תושבים רבים שמעוניינים להיות פעילים ומתנדבים. הופצו דפי מידע במרחב המושבות מתקיים פרסום שוטף בניוזלטר של המינהל הקהילתי גינות העיר בנושא.

   
 4. ועדת בדיקת חלופות בתכנית הקו הכחול של הרק״ל
  הועדה קיימה שלוש פגישות וגם ישיבות בשלושה צוותי משנה.
  צוות אמות מידה/קריטריונים
  צוות ללימוד נושאים פרטניים: תנועה ותחבורה, אוכלוסיות, פעילות במרחב
  צוות להשוואת חלופות והכנת המלצות.
  שימת הדגש בבחינת החלופות היא על הקשרים הכלל -עירוניים.

   
 5. ועדת תנועה
  בחודש וחצי האחרונים הועדה התכנסה ארבע פעמים:
   ב- 28 בספטמבר נערכה פגישה עם נציגי תכנית אב לתחבורה שהציגו מידע כללי לגבי 4 אלטרנטיבות המתוכננות לביצוע העבודות. הם מעריכים, בשלב זה של התכנית שהכינו, זמן ביצוע של שלוש שנים (!). נמסר גם מידע על אודות שינויים עתידיים בהסדרי תנועה של רכבים פרטיים אך פרטים אלו לא נבדקו על ידם עד הסוף.
  בפגישה האחרונה ב- 6 באוקטובר הסביר ראש ועדת החלופות על חלקנו בדו״ח הכולל, הסופי והמסכם שיהיה מוצג בצורת טבלאות השוואתיות. הסיכומים ישוו את שלושת החלופות: קטע רח׳ עמק רפאים, נתיב פארק המסילה, נתיב ברח׳ התנופה. המשתתפים בוועדה קיבלו משימות לבדיקה כגון: רמת שירות בגישה, בתדירות, במהירות, בזמני עומס ברכבת וגם בעומס תחבורה ברחובות הצדדים ובדרך בית לחם, בחיבורים לאוטובוסים בקו הכחול והירוק. הועדה תבדוק עד כמה תיפגע הנסיעה ברכב פרטי, שינויים בהסדרת החנייה, איזו תחבורת אוטובוסים תהיה בזמן הבנייה ועוד. הועדה מתייעצת עם גורמים מומחים כמו חברת "מוביליי".
  הפגישה הבאה תהיה ב 19 באוקטובר.

   
 6. ועדת כספים
  כדי להיעזר להבנת ולהכנת השגות לתכנית הקיימת, ולבדיקת החלופות, יש צורך בשכירת שירותים מקצועיים איכותיים בתחומים השונים שבודקות הוועדות.
  הועדה מטפלת בגיוס תרומות למימון השירותים המקצועיים האלה בטיפול פרטני עם תורמים וגיוס מימון מהציבור. פניה לציבור תופץ בדוא"ל בניוזלטר של המנהל הקהילתי עד ערב יום כיפור.

   
 7. ועדת צעירים במרחב
  כנס פעילות ראשונה יתקיים ביום ראשון ה- 9 באוקטובר, בבית יהודית. יידונו השפעות התוואי המתוכנן על חיי משפחות צעירות במושבות.

   
 8. ועדת אוכלוסיות עם צרכים יומיומיים ספציפיים
  זו ועדה בהקמה שתבחן את השפעת החלופות השונות על חיי אוכלוסיות במושבות וצורכיהן: קשישים, נכים, ילדים קטנים ואחרים עם מוגבלויות פיזיות.
  דרושים מתנדבים לוועדה.

   
 9. ועדת תיירות
  ועדה בהקמה שתבדוק את השפעת התכנית המוצעת מול החלופות על התיירות בהווה ובעתיד במרחב המושבות.
  דרושים מתנדבים לוועדה.

   

גמר חתימה טובה.