[csme.lang=ContentForH2AutoTitle] סיכום כנס תושבים 23.9.16

שלום לכולם,

 

ביום שישי ה-23.9.2016  התקיים כנס תושבים  "חושבים קלה". דברנו על הערכים והצרכים של שכונתנו ועל מעברה של הרכבת הקלה במרחבנו,  התושבים נתבקשו להביע את הרגשתם לקראת בניית הרכבת הקלה. שמעו מעט דברי פתיחה והשמיעו הרבה בתוך הקבוצות. אנו רוצים להודות לכל מי שטרח והגיע, בעדכון זה אנחנו שולחים את סיכום הכנס ומזכירים כי לפנינו למידה ועבודה רבה, ועד חודש דצמבר יערכו עוד מפגשים רבים בקבוצות העובדה בנוסף בסוף הסיכום מצרופים רשימת הקבוצות, אתם מוזמנים לפנות לראשי הקבוצות ולהצטרף.
 

בברכה
מובילי צוות תקשורת
איילת פריצקר ומרדכי אברהם


 

חושבים קלה – כנס תושבים
23.9.2016 כנס ערכים וצרכים - רכבת קלה

 

 

במסגרת הליך שיתוף הציבור לתכנית הרכבת הקלה בשכונות דרום מערב העיר, ערכנו כנס תושבים רחב .

 

מטרות הכנס:

  1. בירור הערכים העירוניים והקהילתיים אותם מבקשת הקהילה לחזק במרחב רחוב עמק רפאים.
  2. הצגת מתווה שיתוף הציבור, להבנת התכנית ובחינתה שהותווה בשיתוף עם נציגות תושבים פעילה בשכונה.

בכנס התחלקו התושבים לחמש קבוצות. כל לשאלת המפתח שניתנה לה:

מהם הערכים השכונתיים שחשובים לנו בשכונה ומה צרכי המרחב והשכונה שחשוב לנו לתת להם מענה

 

מסמך הסיכום חולק לשתיים,
ראשית נציג בכותרות את מושגי היסוד בשכונה שהועלו ע"י התושבים.
בחלק השני נתמצת את הקווים המשותפים שעלו בדיונים השונים סביב חלק מהמושגים.

 

ב ב ר כ ה


מושגי יסוד וצרכים

מושגי יסוד וצרכים

 

דיון שכונתי

 

שימור ועצים
התושבים הביעו צורך מחד לשימור אופי המקום, אוטנטיות ירושלמית, מרקם היסטורי עדין שנבנה לאורך שנים. מאידך הביעו חשש לפגיעה בערכי המקום הייחודיים לו.
הביטוי לערכי השימור בשכונה נובע, מאופי הבינוי הקיים, גובה הבתים, העצים הוותיקים, הגדרות הנמוכות המפרידות את הבתים מהרחוב, המינון הנכון והמדויק בין מסחר שכונתי / עירוני ומגורים. היה שימוש נפוץ בביטוי אינטימיות, הנובע מהיחס של הרחובות הצרים לבתים הסמוכים אליהם ולחצרות הפרטיות ועל כן המקום משרה אווירת כפר ברחובות הקטנים הסובבים את עמק רפאים הסואן.

 

מרחב ציבורי ושירות ציבורי
הובעה הערכה רבה לחיי הרחוב התוססים בעמק רפאים, על פני מרבית שעות היממה וברוב ימות השנה. הייתה גם הבנה רבה לסיבות לתופעה עירונית זו הנובעת ממגוון שימושים עירוניים במרחב ובסביבתו : בתי ספר ייחודיים המספקים שירות לקהילות גם מחוץ לשכונה, מוסדות תרבות ופנאי כמו הקונסרבטוריון ובריכת ירושלים, ריבוי עסקים המספקים שירותי פנאי לשכונה ומחוצה לה מחד המסעדות, בתי הקפה וקולנוע סמדר ומאידך עסקים שכונתיים וותיקים כמו הסנדלר, המעדנייה וכו'... כמו כן המרחב עמק רפאים קיימים שירותים מוסדיים מגוונים המספקים את צרכי התושבים המרחק הליכה, שירותי בריאות, דואר מרכז ספורט
 

נגישות תנועה ותחבורה ציבורית
תושבים רבים דברו על הצורך בנגישות מהשכונה החוצה ואליה, ועל חיבורה לשכונות האחרות במרחב, באמצעים מגוונים של כלי תחבורה ולא רק רכבים.   הבנה שעמק רפאים מהווה גם רחוב מעבר צפון-דרום.
דובר רבות על שביליי אופניי, מגוון וחופש בחירה באמצעים לתחבורה ציבורית. גיבוי המרחב הציבורי בשכונה בחניונים במעטפת הרחוב.
אפשרות לתנועה רגלית בטוחה ונגישה גם לבעלי גלגלים. מדרכות נגישות ומשודרגות.
 

איכות סביבה
תושבים רבים הביעו שאת נפש מהפקקים ברחוב, זיהום האוויר הנגרם מהרכבים והרעש המלווה אותם. אצל חלק מהתושבים גם הייתה הבנה שרחוב עמק רפאים מתפקד היום כמסדרון תנועה עבור משתמשים שונים בעיר. חלקם הביעו רצון שתופחת התנועה העוברת בשכונה לטובת שאר שכונות דרום העיר ואזור תעשיה תלפיות


תיירות
תושבים רבים רואים במרחב השכונתי כאבן שואבת לתיירות עירונית ומוצאים בערכה ההיסטורי נכס עירוני. ביטויים כמו מוזיאון פתוח, מוצגי אדריכלות ובתים היסטוריים לשימור עלו תכופות בדיונים. עלו הצעות לתכנית אב תיירותית לשכונה, מיתוגה מחדש כיעד תיירותי  תוך שדרוג המרחב הציבורי.
 

שכונתיות וקהילתיות
התושבים ציינו את מרכובות ורב גוניות הקהילה המרחב. הטרוגניות הן מבחינת טווח הגילאים והמנעד הרחב בין חילוניים לדתיים על שלל הגוונים שביניהם. עולים מארצות שונות תושבים ילידיי השכונה ותושבים שהגיעו רק בשנים האחרונות.
מגוון השירותים הציבוריים והחינוך המגוון הניתן בשכונה, לצג תחושת הביטחון הפלורליסטיות במרחב הציבורי יוצרים מרקם קהילתי יחיד במינו המשקף גוון ירושלמי ייחודי למקום.

 

להורדת הסיכום המלא ניתן ללחוץ כאן 

 


קבוצות עבודה בתהליך שיתוף הציבור

 

התושבים המעוניינים להצטרף לאחת הקבוצות מוזמנים לפנות לראשי קבוצות

 

שם הקבוצה

ראש הקבוצה

משימות עיקריות

אמות מידה

לינדה אדמס
lindadbl20@gmail.com

הקבוצה תעסוק בלמידת הערכים השכונתיים והמרחביים. יהווה את הבסיס לדיון והערכת תכניות חלופות, בחינה והערכה: הקבוצה תלמד את התכנית המוצעת על כלל רבדיה. לאחר מכן קבוצה זו תתפצל לקבוצות על פי חלופות התכנון ולבסוף תסייע בהערכה לכל חלופה על פי אמות המידה הקהילתיים

מרחב ציבורי

רונית למברוזו lombrozr@netvision.net.il

והדס עפרת
ophrat@gmail.com

הקבוצה תערוך סקר לכל התכניות המוקדמות במרחב עמק רפאים ותספק סקירה להשתלבות התכניות יחדיו. כמו כן תספק המלצות לתיקונים הנדרשים להכניס בתכניות אלו.

תנועה

אלן באומגרט
ubuntu@013.net

הקבוצה תעסוק בלמידה ויישום נושאי תנועה בתכנית: רכב פרטי, רכב ציבורי, הולכי רגל,  אופניים לכל החלופות שיבדקו.

שימור ואיכות הסביבה

חוה טפרברג
teperber@zahav.net.il

הקבוצה תעסוק בנושא השימור, תלמד אותו ואת נספח עמק רפאים בתכנית האב למושבות. ותבחן את התכנית לאור חומר הרקע. הקבוצה תלמד את נספח התסקיר הסביבתי. תייצר תקציר. ותספק המלצות לתכנית ביחס אליו. לימוד ההשלכות לשימור בחלופות שיבדקו.

מסחר

רותי דנה
salonmary@bezeqint.net

הקבוצה תלמד את מאפייני המרחב העסקי בעמק רפאים ואת השלכות התכנית לגביו ותספק המלצות בנושא זה לחלופות שיבדקו  לחלופות שיבדקו. מ

משפחות צעירות ומוסדות חינוך

עדית רובין rakevet.baemek@gmail.com

הערכת החלופות שיבדקו  לטובת צרכי המשפחות הצעירות המתגוררות במושבה הגרמנית וסביבותיה ולטובת תלמידי וצוותי החינוך בסביבה זו.

תקשורת

מרדכי אברהם
stone@shani.net

ואיילת פריצקר ayelet29@gmail.com

הקבוצה תמפה את כלל בעלי העניין במרחב המידי והעוטף. תוודא את העברת המידע הרציף לכלל הציבור הרחב ותיעזר במנהל הקהילתי לצורך העברת המידע.

חלופות
וראשי צוותים

מושיק מרגליות
mm@margalith-arch.com

הקבוצה תגדיר את החלופות שייבחנו ותסייע לקבוצות העבודה הנושאיות בהגדרת יעדי ופרטי הלימוד הנדרשים לצורך הערכת החלופות. בהמשך תרכז הקבוצה  את אמות המידה והלימוד הנושאי  הפרטני ותנסחם כבסיס להערכה השוואתית של   החלופות  על ידה.

 
 
 

פניות הציבור ומידע ניתן לפנות

 

לעובד הקהילתי עודד גברעם oded@ginothair.org.ilטלפון: 02-5458118 או 054-6650188
או לרכזת דבי שוועה חיים ב  Debi@ginothair.org.il
או איציק עדס המתכנן האורבני ב Itzik@ginothair.org.il

 


כל החומרים בנושא הרכבת הקלה נמצאים באתר המינהל הקהילתי לצפיה


הירשמו לקבלת עדכונים בנושא הרכבת הקלה בעמק רפאים 
- עדכונם שוטפים, צוותי עבודה, כנסים ועוד!