רכבת קלה - כנסים קודמים

 

ספטמבר 2016

אנו שמחים לעדכנכם כי המאמץ הגדול של פעילי השכונה והמינהל הקהילתי  נשא פרי, וכי רה"ע אישר דחייה משמעותית במועד הפקדת התכנית הכוללת את הקטע המתוכנן לעבור בתוואי רחוב עמק רפאים,  ולאפשר פרק זמן משמעותי נוסף להשלמת תהליך שיתוף הציבור בתכנית.   אנו מבקשים לנצל במה זו, ולהודות בשם הקהילה לרה"ע ניר ברקת ולהנהלת העיר על החלטתם הראויה והנכונה לאפשר את תהליך שיתוף הציבור הרחב בתכנית, ולכול חברי מועצת העיר על תמיכתם הפעילה בהחלטה.  וכן להודות לכול הפעילים בצוות הדחיה שעמלו רבות להשגת המטרה.  תכנית משמעותית שכזו למרחב והקהילה, מחייבת פרק זמן משמעותי לתהליך שיתוף ציבור, וזכותם המלאה של תושבי המרחב היא להצגה ולהבנה מעמיקה של החלופות שנבחנו ע"י המערכת העירונית, ולהכרה טובה  ומעמיקה של התכנית, פרטיה ומשמעויותיה.
 
ועתה לעבודה!  
נקודת המוצא הקהילתית המשותפת היא חיוניותה של הקמת מערכת להסעת המונים במרחב העירוני ובכלל זה בדרום העיר. תהליך התכנון והביצוע , בהובלתן המערכות הממשלתית והעירונית ובמימונן, יזכה מעתה לחיבור מיטבי לקהילה ולשיח שיתופי בכל הקשור לבדיקה נוספת של חלופות התוואי ותכנית עבודה לביצוען.   בהנחייתו של ראש העיר ומתוך הסכמה קהילתית, תהליך זה יובל על ידי המינהל הקהילתי,  בתאום ובאמון עם צוות תכנית האב, בליוויו של סגרה"ע ומחזיק תיק התכנון מאיר תורג'מן ומחזיקת תיק התחבורה גב פלר חסן נחום.  מטרת התהליך לייצר לגיטימציה ציבורית לקידום התוואי שייקבע, ולהניח מצע נכון לשותפות מיטיבה בהמשך קידומה של כל תכנית.   
בחדשים הקרובים ניכנס לתהליך חשיבה ולמידה משמעותי בנוגע לתכנית ולחלופותיה, תהליך שיכלול מפגשים שונים, סיורים, קבוצות חשיבה ולמידה, כנסים ועוד ועוד מתוך כוונה לשתף בתהליך כמה שיותר תושבים. המאבק על דחיית ההפקדה הותיר בקרבנו גם צלקות לא פשוטות,  חובה עלינו לקחת נשימה עמוקה, לגבש ולנהל תהליך שיתוף ציבור מטיבי  שאחת ממטרותיו תהא איחוי הקהילה.    תהליך שיתוף הציבור יובל ע"י צוות היגוי קהילתי משותף  וירוכז בידי צוות מקצועי מעובה שיכלול את המתכננים האורבניים האדריכלים איציק עדס וייטב בוסירה, והעובדים הקהילתיים דנה גזי ועודד גברעם.  

עקרונות התהליך הינם:

 1. חתירה לפתרון המיטבי לעיר ולמרחב.
 2. שיתוף מרבי של תושבים בתהליך, ואיחוי קהילתי: תהליך שיזמן ויאפשר למגוון הציבורים בעלי העמדות השונות לקחת בו חלק, ויזמן את כולם לתהליך למידה משותף.
 3. חיזוק שיתוף הפעולה והאמון עם המערכת העירונית:  יכולתנו להשפיע כרוכה ביכולת הקשב שנייצר אצל אנשי תכנית האב ובמערכת העירונית. ביכולתנו לייצר חשיבה מחודשת היכן שמתבקש מחד, והעמקה והרחבה היכן שנדרש מאידך.

אנו מבקשים להזמין את הקהילה הרחבה כולה על כול גווניה, גילאיה ועמדותיה השונות באשר לתכנית המוצעת, להצטרף למסע הלמידה והחשיבה הקהילתית. אין לנו ספק כי כולנו נצא נשכרים מכך.. וגם התכנית הסופית עצמה, תהא אשר תהא – תהא טובה ונכונה יותר לעיר ולמרחב.

 

מכתב פעילים רכבת קלה

 

english light rail volunteer letter

 

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם הצוות המקצועי במייל oded@ginothair.org.il  ולהצטרף לקבוצת הפעילים הרחבה השותפה בתהליך.

 

הירשמו לקבלת עדכונים בנושא רכבת קלה במרחב המושבות

 

 קו כחול - מכתב בקשה לדחיית מועד ההפקדה

 

רכבת קלה הקו הכחול  -  היכן..?

בכנס תושבים שהתקיים ב-4/7 בבית יהודית, בהשתתפות מאות מתושבי המושבה והמרחב, עלה קול ברור של רבים מהדוברים והמשתתפים המתנגדים לתכנית המוצעת למעבר הרכבת הקלה ברחוב עמק רפאים. 


כשהחששות המרכזיים הם החשש מפגיעה באופייה האורבני ומרקם החיים הייחודי של המושבה, והחשש מהרס בלתי הפיך של חיי הרחוב על המסחר שבו, בגין משך העבודות.  


מנגד גם הוצגה בכנס גם עמדת תושבים הרואים בתכנית המוצעת מנוף לפיתוח עמק רפאים והשכונה. ובנוסף, אנו גם מודעים היטב להתנגדות הקיימת בבקעה ואצל חלק אחר מתושבינו [שבאה לידי ביטוי בסבב הקודם של הצגת התכניות]  לתוכנית למעבר הרכבת בפארק המסילה.

 

ברור לכולנו כי המדובר  דיון מורכב וטעון.. כשכול החלופות העומדות על הפרק, חותכות בבשר המרחב והקהילה. ובנוסף ברור כי אע”פ הגישות המנוגדות,  חיוני לפעול יחד.  
הן כדי שלא להיקלע למאבק קהילתי [בין מצדדי חלופת כביש הרכבת / פארק המסילה למצדדי עמק רפאים וכו..], והן כדי למכסם את כוח השפעתה של הקהילה, על התכנית שתופקד.   אם ננהל  נכון את השיח והדיון הקהילתי, נוכל לעשות טוב יותר, הן למרחב והן לקהילה.   
כפי שהובהר ע”י רה”ע בפגישה המקדימה עמו לפני כשבועיים, רכבת קלה בין מלחה למתחם התחנה ומרכז העיר, שהיא תנאי הכרחי למהלך ההתחדשות העירונית בגוננים תהיה. השאלה היא אם יש חלופה ריאלית וסבירה לתכנית המוצעת.   
צוות הפעילים האורבניים מכול הגישות, גיבש יחדיו מס חלופות לתכנית המוצעת, אשר הוצגו השבוע לצוות תכנית האב ולגורמי התכנון העירוניים. 

במקביל,  פנינו לרה”ע ולוועדת התכנון המחוזית לדחיית הדיון בתכנית, ע”מ לתת לקהילה להיערך נכון יותר לדיון. מצ”ב.
 

להלן בשנית עיקרי התכנית המוצעת:

להלן הצעות החלופות שהוצגו ע”י התושבים:
1.      הדס עפרת:  אוטובוסים חשמליים. 
2.      אפרים קציר:  רק”ל ברחוב הרכבת. 
3.      עדי ליבזון:  מנהרה מתחת לעמק רפאים 
4.      יונתן קורנבלות’:   הזנת השלוחה לקטמונים דרך פייר קניג/צומת אורנים. 
5.      יוסי סעידוב – צומת אורנים ופארק המסילה. 
6.      רונית לומברוזו ומרדכי אבהרהם: שינויים נדרשים בתכנון המוצע בעמק רפאים. 

 


ביום שלישי ה-26/07 בשעה 20:00
נקיים כנס תושבים נוסף בבית יהודית.
בשיתוף עיריית ירושלים ותכנית האב לתחבורה, ובהשתתפות מאיר תורגמן סגרה”ע ומחזיק תיק התיכנון, פלייר נחום חסון יו”ר וועדת התחבורה, ואד’ שלמה אשכול מהנדס העיר.
הכנס יתקיים כישיבה פתוחה של וועדת התחבורה העירונית, תינתן בו התייחסות המערכת העירונית לחלופות המוצעות, לתכנית המוצעת ולפרמטרים לבחירה, וננהל על כך דיון ציבורי.

 

בעקבות המפגש והכנס, תקבל המערכת העירונית את החלטותיה בנושא תכנית הרק”ל, וכן בנושא בקשתנו לדחיית ההפקדה.  ובהתאם לכך, נשוב ונערך...

 

בברכה,
שייקה אל עמי
מנהל המינהל הקהילתי

 

בכנס התושבים שהתקיים ב-4/7/2016 דיברו מספר נציגי קהילה
אנחנו מצרפים את מצגות הדוברים:


הצגת עקרי התכנית, איציק עדס, מתכנן אורבני, גינות העיר -  כאן
הדס עפרת - ביקורת על תוכנית הרכבת ברחוב עמק רפאים -  כאן
מרטין אלטון - עמדה לשימור המושבה הגרמנית - כאן
עידית רובין ורונית לומברוזו - עמדת תושבים בעד רכבת קלה בעמק רפאים -  כאן

 

בנוסף דיברו במפגש ללא מצגת
אסי אובספלד ואפרים קציר בשם סוחרי עמק רפאים והביאו התנגדות למעבר הרכבת ברחוב
ויוסי סעידוב - שדיבר על חשיבותה של הרכבת והיתרונות שלה במעבר במושבה הגרמנית.

 

האירוע צולם על ידי יוחאי רוטנברג ונמצא בקבוצת הפייסבוק: רכבת קלה - לא בפארק המסילה למעבר לקבוצה לחצו כאן

 

את התוכניות של תוכנית אב לתחבורה, אפשר לראות באתר גינות העיר

 

 

רכבת קלה במושבה [הקו הכחול] - היכן וכיצד

 

כידוע עיריית ירושלים ומשרד התחבורה קבלו החלטה עקרונית באשר לרכבת הקלה כמערכת התחבורה הציבורית המרכזית בעיר לשנים הבאות. כחלק מהליך זה תוכננה מפת הקווים העירוניים. אחד מהקווים, הוא שלוחה של הקו הכחול בין מלחה לגן הפעמון [בין השאר כמנוף הכרחי למהלך ההתחדשות העירונית בגוננים]. השאלה העירונית / הציבורית שנשאלה היא היכן יעבור הקו – בפארק המסילה או בעמק רפאים, החלופה הראשונית המועדפת על צוות תכנית האב לתחבורה הייתה פארק המסילה [נוחות סטוטורית, עלויות וכו..], אך תהליכי ההיוועצות שקיים הצוות תכנית לפני כשנתיים, בין השאר בסיוע כנסי תושבים בבקעה ובמושבה, הביאו אותו למסקנה כי חלופת זו תיתקל בהתנגדות ציבורית עזה. היה ברור לצוות תכנית האב לתחבורה, כי גם חלופת עמק רפאים תיתקל בקשיים, אך המערכת העירונית החליטה להיכנס לתהליכי תכנון מפורט של חלופה זו.


מבקש לשוב ולהבהיר כי ההכרעה בין החלופות ופיתוח חלופת עמק רפאים הינה החלטה עירונית, וכי בפורום האורבני / בהנהלת גינות העיר לא התקיים כול דיון באשר לגיבוש עמדת המינהל הקהילתי בין החלופות, ולא גובשה כל עמדה שכזו. עתה – עם הצגתה המפורטת של חלופת עמק רפאים, לקראת הפקדתה להתנגדויות, מגיע זמנו של הדיון הציבורי בתכנית. וכפי שמתרחש לרוב בתכניות משמעותיות [כגון – תכנית מי נפתוח..] הדיון הציבורי המשמעותי מתנהל במסגרת תהליך ההתנגדויות.


ברור לנו כי המדובר בתכנית בעלת משמעויות כבדות לעמק רפאים ולמושבה, המעוררת חששות והתנגדויות לרוב:

 • הישנה אלטרנטיבה תכנונית רצינית לקו המוצע? 
 • האם רוב משמעותי של תושבי המרחב יעדיפו לשוב בכ"ז לחלופת פארק המסילה? 
 • אילו מרכיבים בתכנית המוצעת, מחייבים שינוי?
 • כיצד נוכל להשפיע על צמצום משך העבודות וצמצום נזקם לרחוב ולשכונה?


על כול אילו ועוד, נבקש לנהל שיח במסגרת כנסי התושבים ב-4,07 וב19,07.
כאמור, תכנית מורכבת בעלת משמעויות כבדות, ודיון מורכב. וברור לכולנו שאין כאן החלטות פשוטות. וכאמור – אין למינהל הקהילתי כול עמדה פורמלית, והדיון פתוח לכול הגישות והתפיסות בנושא. אם ייווצר קונצנזוס קהילתי כמו במאבק "שער המושבה" בזמנו או המאבק על בריכת ירושלים, הרי שהוא יהפוך לעמדתנו. אם העניין יוותר בוויכוח בין מצדדי חלופת פארק המסילה, למצדדי חלופת עמק רפאים, למצדדי חלופות ואפשרויות נוספות, נציג את העמדות השונות.
וכמינהל אחראי – נצטרף להתייחס כמובן לתכנית הקונקרטית המוצעת.

 

בברכה,
שייקה אל עמי
מנהל המינהל הקהילתי

 

 

 

כנס תושבים רכבת קלה

יוני 2016

לתושבי המושבה הגרמנית שלום
מספר הודעות הקשורות לשכונה:

 

לפני כשלושה שבועות ערכנו עם תכנית אב לתחבורה כנס תושבים במהלכו הוצגו ע"י תכנית אב לתחבורה תכניות הרכבת הקלה במרחב גינות העיר בכלל ובעמק רפאים בפרט.

 

בהמשך לכנס, נקיים שני מפגשי תושבים נוספים בנושא
ביום שני 4,7 וביום שלישי 19,7, בשעה 20:30

 • הכנס הראשון יעסוק במבט כולל על התוואי המוצע, חלופותיו, יתרונותיו וחסרונותיו. 
 • הכנס השני יעסוק בקבוצות עבודה בהתייחסויות קהילתיות לתכנית המוצעת. 

 

פרסום מפורט יצא בהקדם.

 

בכדי לאפשר קבלת מידע רחב יותר, אנו נאפשר לציבור לקבל מידע לגבי תכנית זו , בעמדת מידע שתפעל בבית יהודית.
בימי חמישי הבאים (16/06, 23/06, 30/06) בשעות 16:00-18:00
שאלות שלא יהיה להן מענה, ירשמו ויועברו לרשויות.

 

במקביל, אנו עורכים חומר שיועלה לאתר האינטרנט של המנהל הקהלתי. כאן

 

 


 

 

 

הוועדה המחוזית והוועדה המקומית אישרו את תכנית הרכבת הקלה (הקו הכחול)
התכנית תופקד להתנגדויות במהלך חודש יולי 2016.


המנהל הקהלתי יערוך שני כנסי תושבים נוספים לבירור עמדות ושאלות לתכנית זו.
כנס תושבים ראשןו יערך ביום שני 04/07 שעה 20:30 בבית יהודית. בכנס ידון פאנל העמדות שונות מטעם התושבים לכנית.
כנס שני יערך ביום ג' 19/07 שעה 20:30 בבית יהודית. בכנס זה נעבוד בשולחנות עגולים ונלבן שאלות שעלו מהכנס הקודם.


את המצגת שהוצגה בכנס הראשון ע"י תכנית אב לתחבורה אפשר לראות כאן

את תכניות התב"ע שהוגשו לוועדה המחוזית אפשר לראות כאן


בשאלות אפשר לפנות בדוא"ל לאיציק עדס
המתכנן האורבני של הנמהל הקהלתי בדוא"ל itzik@ginothair.org.il

לתושבי שכונות המושבות ורחוב עמק רפאים, שלום רב,

 

התכנית להעברת הרכבת הקלה בעמק רפאים, היא אחת התכניות המשמעותיות ביותר למרחב הציבורי של השכונה לעשרות השנים הקרובות, מדובר בתכנית בעלת השפעה על המרחב המידי לרחוב וגם על שאר בשכונה, ותגרור שינויים ברבדים השונים של החיים הציבוריים בשכונה (תרבות, תנועה, חניה, אופי השכונה, אוכלוסייתה וכו'...). התכנית המוצעת מעוררת כצפוי סערה גדולה במרחב המושבות, התכנית מפלגת את תושבי השכונה סביב נושאים שונים ומרכיבים שונים בתכנית. הרושם הוא שמרבית התושבים מתנגדים לתכנית או לחלקים ממנה, ויחד עם זאת ישנה קבוצת תושבים לא מבוטלת החושבת שתכנית זו היא הזדמנות לשכונה.

 

בפתח דברי, אבקש להדגיש את הצורך באיחוד וליכוד השורות סביב מטרות להם שותפים רוב הדוברים בשיח הקהלתי שהתעורר סביב נושא זה. כולנו סבורים שראשית יש לקבל מהרשויות הסכמה לדחיית מועד ההפקדה של התכנית להתנגדות הציבור. אנו פועלים במרץ בנושא זה. מצ"ב מכתבים שנשלחו לאחרונה ע"י וועד הפעולה וע"י הנהלת המינהל הקהילתי.

 

מבקש להבהיר בקצרה את מקומו של המנהל הקהלתי בנושא. המנהל הקהלתי איננו יוזם התכנית או מקדם התכנית. התכנית הינה חלק מתכנון עירוני כולל לרשת התחבורה הציבורית בירושלים, המקודם באמצעות גוף הנקרא "תכנית אב לתחבורה". תכנית אב לתחבורה, הוא הגורם המנהל את הפרויקט והמקדם את התכנית.
בעקבות "נפילת" ההצעה המקורית להעברת הרק"ל בפארק המסילה, הוצגה לפורומים האורבאניים של גינות העיר בקעה וגוננים יחד עם מנהלת הסוחרים ביולי 2015, תכנית ראשונית להעברת הרק"ל בענק רפאים. במס מפגשים מכינים שהתקיימו בנושא עלו הסתייגויות והתנגדויות רבות מאד, והתבקשו פרוט ומידע נוספים על מנת שיהא ניתן להציג את התכנית לציבור הרחב באופן ברור ואינפורמטיבי. הובהר לאנשי תכנית האב שהמדובר במפגשי הכנה בלבד, לתהליך שיתוף הציבור שבמסגרתו תוצג התכנית לציבור הרחב, יתקיים דיון על החלופות השונות ויינתן זמן משמעותי ללמידת והבנת התכנית. בדיעבד, וכפי שכבר אמרתי בכנס הראשון שקיימנו ב4,07, אני בהחלט מצר על כך שלא תבענו דיון ציבורי מקדים בנושא החלופות, אך סברנו שאין טעם להציג תכנית לא מוכנה לציבור.
להפתעתנו הרבה הבנו בכנס הצגת התכנית בחודש מאי שמבחינת העירייה ותכנית האב, אין עניין בשלב זה בהמשך תהליך שיתוף הציבור, שבכוונתם להגיש את התכנית להפקדה בהקדם, וכל שביקשנו שיפורט, כדי שיוצג לצבור הרחב, ייעשה רק לאחר אישור התב"ע בהפקדה. וכך התחילה המהומה ששיאה היה בכנס הסוער שהתקיים ב26,07 עם כ 400 תושבים כועסים; על מתכנני תכנית האב, נבחרי הצבור והמינהל הקהילתי.

 

נכון להיום יש ציבור גדול שמתנגד להעברת הרק"ל בעמק רפאים אך יש גם כאלה שמצדדים בה. חלק ממתנגדי התכנית החלו גם להציג חלופות מעניינות ומבקשים להעמיק את הדיון בהיתכנותן. גם למצדדים בתכנית יש השגות רבות. לפיכך, האתגר המשותף לכל הקהילה כיום הוא לדחות את מועד ההפקדה של התכנית בוועדה המחוזית כדי לאפשר לנו בחינה ודיון מעמיק בכל החלופות המוצעות, כולל זו של העירייה. חשוב שנציג כולנו חזית אחת בדרישה זו ולחייב את העירייה לקיים תהליך אמיתי של שותפות הצבור במהלך כל כך דרמטי ומאיים לצבור גדול של תושבים

 

אני מבקש לשוב ולהבהיר כי למינהל הקהילתי אין דעה מגובשת לגבי החלופה הנבחרת, ואנו נסייע במיטב יכולתו לציבורים השונים להיאבק על זכותם לקחת אחריות על עתידם, לקדם שיח קהילתי משותף, רחב ומעמיק עם הרשויות לטובת מענה מיטבי לשכונה, שמתחשב גם במתן מענה לצרכי השכונות שמסביבנו. ללא ספק אנו נמצאים בתקופה קהילתית מאתגרת. למרות חילוקי הדעות הקשים אנו קוראים לציבור הרחב, לקיים שיח מכבד והוגן, ואני תקווה כי נשכיל לפעול נכון ולצאת מחוזקים מתקופה זו.

 

בברכה,
אבנר הרמתי
חבר ההנהלה ויו"ר הפורום האורבני

 

 

 

למכתב בקשת דחיה - וועד הפעולה המשותף

 


למכתב בקשת דחיה - הנהלת גינות העיר

 

 


 

 

גינות העיר מעדכן על מספר יוזמות עצמיות בנושא הרכבת הקלה בעמק רפאים:

 

 

המעוניינים לפעול לקידום הרכבת הקלה בעמק רפאים
מוזמנים לפנות למייל: 
rakevet.baemek@gmail.com

 

 

מכתב בנושא דרישה לשיפור התוכנית 

 

 


המעוניינים לחתום על עצומה לביטול מעבר הרכבת הקלה
מוזמנים להיכנס ללינק המצורף:
http://www.atzuma.co.il/efraimkatziradvnotar

 


 

 

עדכונים ומאמצים להפקדת התוכנית רק"ל עמק רפאים

 


 

 

כנס תושבים 26.07.2016

 

ביום שלישי 26/07/16 ערכנו כנס תושבים רחב, בנושא תכנית הרכבת הקלה בעמק רפאים.

בכנס נכחו כ-400 איש , תושבי המושבות והשכונות הסמוכות.
הכנס אירח את וועדת התחבורה העירונית בישיבתה ה -12, בראשות הגב' פלייר נחום חסון.
כמו כן נכחו: ס. רה"ע מר מאיר תורג'מן, חבר המועצה מר אריה קניג, חברת המועצה הגב' עינב בר, חברת המועצה לורה ורטון. מהנדס העיר אד' שלמה אשכול.
מטעם צוות התכנון נכחו: מר זוהר זולר, משנה למנכ"ל תכנית אב לתחבורה, ד"ר דני גבעון, אד' ארי כהן, אד' ברברה אהרונסון

 

לכנס היו מספר מטרות

 • לשמוע את תגובת מערכת התכנון להצעות התושבים שהוגשו בכנס הקודם (הצעות התושבים מופיעות למטה בעדכון מתאריך 18/08/16)
 • להשמיע את דברי התושבים באשר לתכנון המוצע
 • לחזור ולבקש מהמערכת העירונית לדחות את מועד ההפקדה בכדי אפשר את הזמן הדרוש לדיון ציבורי מהותי בתכנית.

 

מצורפים:

 

01 מצגת סדר היום ועקרי הצעות התושבים 
02 התייחסות לחלופות התושבים – ד"ר דני גבעון, תכנית אב לתחבורה
03 תכנית הרק"ל בעמק רפאים – אד' ארי כהן
קישור לערוץ היוטוב של יוחאי רוטנברג, בו תמצאו את כל הסרטונים מכנס התושבים אשר התקיים בשיתוף ועדת התחבורה עירונית

 

 


 

כנס הצגת חלופות תושבים 18.07.2016

 

ביום שני (18.07), ערכנו כנס תושבים להצגת חלופות תושבים לתכנית הרכבת הקלה המוצעת ברחוב עמק רפאים.
מטרתו של הכנס ; תרגום העמדות שהוצגו בכנס הקודם (04.07), להצעות קונקרטיות כחלופה לתכנית המוצעת ע"י מערכת התכנון העירונית.

 

בכנס, הוצגו מספר חלופות שונות ע"י נציגים שונים מציבור התושבים וציבור הסוחרים בשכונה.
הצגת הכנס הייתה לנציגות התושבים ולנציגות מטעם מערכת התכנון :
עופר מנור – אדריכל העיר, פליר חסן-נחום – מחזיקת תיק התחבורה. זוהר זולר – משנה למנכ"ל תכנית אב לתחבורה, צוות התכנון : אד' ארי כהן, אד' ברברה אהרונסון

 

המשך הדיון הציבורי יתקיים בכנס התושבים הבא, ביום ג' 26/07, במסגרתו יוצגו החלופות שוב ,
והפעם בפני הציבור הרחב. במסגרת זו יינתן המקום למענה מאת מערכת התכנון לחלופות התושבים ולבחינתן.

 

מצורפים החומרים שהוצגו ע"י תושבים שהכינו מצגת להצעתם:

 

00    כנס הצגת חלופות תושבים 18.07.16
01    הדס עפרת:  אוטובוסים חשמליים. מצגת
02     מוטי קהת: High Line ברחוב הרכבת
03     עדי ליבזון:  מנהרה מתחת לעמק רפאים מצגת
04     יונתן קורנבלות’:   הזנת השלוחה לקטמונים דרך פייר קניג/צומת אורנים. מצגת
05     יוסי סעידוב – צומת אורנים ופארק המסילה. מצגת
06      רונית לומברוזו ומרדכי אברהם: שינויים נדרשים בתכנון המוצע בעמק רפאים. מצגת

 

 

 


 

הוועדה המחוזית והוועדה המקומית אישרו את תכנית הרכבת הקלה (הקו הכחול)
התכנית תופקד להתנגדויות במהלך חודש יולי 2016.


המנהל הקהלתי יערוך שני כנסי תושבים נוספים לבירור עמדות ושאלות לתכנית זו.
כנס תושבים ראשןו יערך ביום שני 04/07 שעה 20:30 בבית יהודית. בכנס ידון פאנל בעמדות שונות מטעם התושבים לתכנית.
כנס שני יערך ביום ג' 19/07 שעה 20:30 בבית יהודית. בכנס זה נעבוד בשולחנות עגולים ונלבן שאלות שעלו מהכנס הראשון.

 


 חומרים נוספים בנושא הרכבת הקלה