בריכת ירושלים - סיכום המאבק

תוכן עבור בריכת ירושלים - סיכום המאבק

הזמנה לחתימת חוזה בריכת ירושלים

 

עם קבלת תוקף פסק דין להסכם הפשרה בין עיריית ירושלים לבין בעלי הבריכה אנחנו שמחים לעדכן כי בריכת ירושלים תחזור לציבור!

המאבק על שימורה של בריכת ירושלים היא סיפורו של מאבק אזרחי על שמירת זכויות הציבור, מאבק שבו התושבים הבינו בזמן כי הולכים לגזול מהם זכויות לטובת בעלי הון. זהו הספור של בריכת ירושלים שעמדה בפני סגירה ורק מאבק נחוש של תושבים הביא לשינוי ההחלטה.

המקרה של בריכת ירושלים יכול להוות דוגמא למאבק מוצלח כיצד שילוב הנכון של נחישות, גיבוי ציבורי ותזמון נכון וענייני של פעולות הביא בסופו של דבר לתוצאה המבוקשת - שימור נכסי הציבור. קרוב לוודאי שהסמיכות בין הניסיון לגזול את נכסי הציבור בבריכת ירושלים ובין עלייתה לכותרות של פרשת הולילנד, עזר לפעילים ולמחאה בגיוס תמיכה ציבורית מהציבור הרחב ומנציגי התושבים במועצת העיר.

 

על המאבק הארוך להצלחת הבריכה ניתן לקרוא כאן

 

 בריכת ירושלים - סיכום המאבק
 הסכם_1980_בריכת_ירושלים
 הסכם 1993
 הסכמות_ראשוניות_עם_השופט_שמגר
 חוברת תוכנית הבריכה
 מכתב לבקרת מחירי כניסה 2.5.10
 מכתב ראשון
 סיכום הוודעה המחוזית
 פסק דין במחוזי
 פסק דין עליון
 פסק דין שלום
 תמיכת הגימלאים