משכנות התאטרון-חורשת הירח

תוכן עבור משכנות התאטרון-חורשת הירח

אוגוסט 2015

 

החלו עבודות שימור שיקום ופיתוח חורשות הירח  

 

החלו עבודות שימור שיקום ופיתוח חורשת הירח כחלק מפרויקט משכנות התאטרון החלו בימים האחרונים עבודות לשימור שיקום ופיתוח חורשת הירח וזאת במסגרת  מחויבת היזם, לסיים את פיתוח החורשה כתנאי להיתר.

חורשת הירח היא אתר  טבע עירוני, הנמצאת בשיפולי רחוב שופן מצפון ורחוב הגדוד העברי .

התכניות על פיהן עובד הזם הינן תכניות שאושרו בעירית ירושלים ולתוכן הוטמעו הערות התושבים, וזאת לאחר תהליך שיתוף ציבור ארוך שנעשה במינהל הקהלתי.

עקרונות התכנית שומרים על  לב החורשה כאתר טבע עירוני בה יבוצעו עבודות שימור ושיקום  בלבד. 

 

אנו מצרפים כאן את תוכניות הפיתוח של החורשה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד העירוני 106 

 

-------

 

מאי 2015

 

חורשת הירח, גבעת טבע עירוני, הנמצאת בשיפולי רחוב שופן מצפון ורחוב הגדוד העברי מדרום.
החורשה מיועדת לפיתוח כחלק ממטלת היזם המפתח את החלקה בפינה הצפון מזרחית של החורשה, פרויקט המוכר בשם: "משכנות התיאטרון".

 


פיתוח החורשה מורכב מלב החורשה, שהינו אזור לשימור בו לא יבוצעו כל עבודות למעט עבודות שיקום.
האחים חסיד, בעלי הקרקע, מבצעים חפירות, במסגרת היתר חפירה, בחודשים האחרונים באתר הבניה.
כמו כן הפרויקט נמצא בהליך תכנוני, במסגרת רישוי בניה לשלב א שהוא, החניון התת קרקעי, הכיכר שמעליו, ושלושת הבניינים בצדו הדרומי של הפרויקט.

 

במסגרת זו, מחויב היזם, לסיים את פיתוח החורשה כתנאי להיתר.

 

מצורפים לכאן, מסמכי עבודות הפיתוח לחורשה:

 תכנית
 סקר עצים מ-2013 וסקר עצים עדכני
 מפרט עבודות פיתוח
 סיכום פגישה במחלקת גננות