באמצעות תכנון ובניית דגמים, הילדים לומדים בצורה חווייתית על מושגים  בפיזיקה, גאומטריה, מתמטיקה טכנולוגיה והנדסה ומשפרים את יכולת הריכוז, כושר ההמצאה ופיתוח החשיבה.