רישום וציור למתקדמים (לבעלי רקע משמעותי בציור)/ שולמית ניר

נעמיק את הידע הטכני והמעשי בציור שמן, נוציא לפועל רעיונות ציוריים אישיים. נחזק ונאתגר את העולם הפנימי והיכולת האישית. 

הלימוד הינו פרטני ומלווה בשיח אישי.

*הקורס מחושב כשלושה חוגים לצורך גביה

*חוג מתקדמים המתנהל מזה 12 שנה עם קבוצה קבועה של תלמידים. הקבלה מותנית במקום פנוי ובראיון עם שולמית