רישום פיגורטיבי - בהדרכת ג'פרי אלון. מטרת הקורס להקנות לתלמידים שליטה ברישום פיגורטיבי-  רישום מתוך התבוננות. שיפור את יכולות העבודה עם פחם ושמן. העבודה תתבצע מול מודליסטים משתנים. המחיר הוא עבור מפגש בודד.

הרשמה ידנית דרך מזכירות המנהל