קורס רישום פיגורטיבי

בהנחיית ג'פרי אלון, ימי רביעי 16:30-19:30 בבית יהודית י"ם- עמק רפאים 12, הרשמה: 02-5664144

חוג רישום פיגורטיבי בירושלים