מרכזי למידה גינות העיר

מטרת מרכזי הלמידה היא ליצור סביבה לימודית וחברתית המאפשרת התפתחות לתלמיד ברמה המקצועית והאישית. הדגש הוא על תרגול ושיפור החומר הקיים והנלמד, לצד פיתוח כלים אישיים ושיפור מיומנויות חברתיות. בקרב קהילת העולים, מותאמות תכניות לימודיות פרטניות בהתאם למגזר, בהן לצד הדגש החינוכי-חברתי יינתן דגש מיוחד על שילוב באקלים המקומי והכרה מעמיקה של סביבה זו, כדי לעודד השתלבות מיטבית בחברה.

במקביל ללמידה המעשית, יושם במרכז דגש מיוחד על סביבת הלמידה, ככזו המושתת על פיתוח מיומנויות למידה עשירות ומגוונות, תוך זמינות ונגישות לכלל האוכלוסיות השונות לפי צרכיהן.

כאמור, התכניות מותאמות הן לעולים חדשים והן לכלל האוכלוסייה- במטרה להתאים כל תכנית לקהל היעד, לעודד את האספקטים החינוכיים והחברתיים בצורה מיטבית, ולשלב ולהטיב את האוכלוסיות השונות בסביבה הגמונית ומכילה. 

 


מרכז למידה מחוברים - חורב

מרכז הלמידה מחוברים פועל בתמיכה של משרד החינוך וקעליטא דרך החברה למתנסים, והוא מספק סיוע לימודי של שעתיים שבועיות. מיועד לתלמידי יסודי ופתוח לעולים ובני עולים מצרפת.

תאריך פתיחה: 15.11.2020

תאריך סיום: 30.06.2020

עלות: 200 ש"ח תשלום שנת

להרשמה