מידע שימושי לתושב

 

מידע על תכניות רישוי (היתר)

קישור לארכיב אופטי של אתר עיריית ירושלים: כאן

קישור לאפליקציה חדשה 'ועדה פתוחה': כאן

פורטל מינהל התכנון של עיריית ירושלים: כאן


 

מידע על תכנית בנין עיר (תב"ע)

קישור לארכיב אופטי של אתר עיריית ירושלים: כאן

קישור לאתר של לשכת התכנון ('תכנון זמין'): כאן

קישור לאתר 'תב"ע עכשיו': כאן

 


 

קישור לאתר GIS

קישור לאתר GIS (מידע מרחבי ותכנוני) של עיריית ירושלים: כאן

כניסה למערכת התלת מימד: כאן

 


 

רשויות

אגף תכנון עיריית ירושלים: כאן

סדר יום וועדה מקומית לתכנון ובניה – תב"ע - עיריית ירושלים: כאן

פרוטוקול מדיון וועדות (תב"ע, רישוי, התנגדויות, וכו): כאן

מבנה אירגוני של עיריית ירושלים: כאן

מנהל תכנון משרד האוצר: כאן

 


 

הגשת התנגדות

לתכנית רישוי ותכנית תמ"א 38: כאן

לתכנית בינוי ערים (תב"ע) – כולל טופס תצהיר עו"ד: כאן

 


 

תלונות & אכיפה

טופס מקוון בקשת חופש המידע: כאן

טופס מקוון לפיקוח על הבנייה: כאן 

עמוד עירוני לפיקוח על הבניה: כאן   

טופס מקוון לפיקוח עירוני: כאן     

עמוד העירוני על אכיפה ושיטור: כאן  

 


 

עצים בגינות העיר

מידע שימושי על הגנת אילנות כאן 

טופס מקוון לאיתור גומות ריקות לנטיעות עתידיות כאן 

עמוד עיריית ירושלים על שימור עצים בעיר כאן

עמוד משרד החקלאות עם מידע מידע על פקידי היערות: כאן 

הגשת ערר על רישיון כריתה: כאן

מדריך להגשת ערר על כריתת עץ: כאן


 

קישורים שימושיים

פניה למוקד 106 של עיריית ירושלים כאן

ספר טלפונים של עיריית ירושלים כאן

מדריך לתמ"א 38 

מדריך הסדרי חניה בירושלים כאן