הרשמו לקבלת ניוזלטר

תרבות במרחב העירוני

 

 

תפישת התרבות במינהל כמחוללת קהילתית, המכוונת ע"פ קהלי יעד, מעגלים קהילתיים ומעגל השנה העברי. אירועי התרבות מונגשים ומתקיימים במרחב כולו: בגינות הציבוריות, בגינות הקהילתיות ובבתי הכנסת, ונותנים ביטוי לתרבות היהודית המתחדשת ולפניה מרובות הגוונים של העיר.

 

Ginot Ha'Ir works to create community cultural programs according to our audiences, community circles and the Jewish calendar. Our events take place all over our neihgbourhoods: public gardens, community gardens, synagogues and more and provide a tangible sense of the many colors and communities of Ginot Ha'Ir.


 

 

 

ggggg - site/content.php